top of page
od 10. apríla

Tváre konzervativizmu

každú stredu o 17:00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

150 eur

Prihlasovanie končí 3. apríla 2024.

Konzervativizmus je ťažké definovať s jednoznačnosťou, čo je jedna z jeho základných čŕt.

V kurze sa spolu pozrieme na mnohotvárnosť konzervativizmu a to cez myšlienky jeho viacerých (ne)prekvapujúcich tvárí: Platón, Aristoteles, Edmund Burke, Georg Friedrich Hegel, G. K. Chesterton, Jacques Maritain, Michael Oakeshott, Alasdair MacIntyre a Roger Scruton.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Platón a Aristoteles o ľudskej prirodzenosti

2. Burke o Francúzskej revolúcii

3. Hegel o súkromnom a verejnom

4. Chesterton a Maritain o kresťanstve

5. Oakeshott o racionalizme

6. MacIntyre o cnostiach a komunite

7. Scruton o láske k domovu

8. Záverečná reflexia

Príprava

na stretnutia

od 10. apríla

1 hodina čítania vybranej literatúry

Predpoklady

k účasti na kurze

každú stredu o 17:00 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page