top of page
Benedikt XVI_edited.jpg
od 6. decembra

Ježiš Nazaretský:
rozprávania o Ježišovom detstve

každú stredu o 18.00 hod
Vianočný špeciál

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

matus-sitar_edited.jpg

Prihlasovanie na špeciál trvá do polnoci 30. novembra 2023.

Na tieto Vianoce sa môžeme pripraviť trochu inak. Prečítajme si a prediskutujme knihu Benedikta XVI. o detstve Ježiša Krista, ako ho podávajú evanjeliá. Nedávno zosnulý pápež si všíma každý detail evanjeliových rozprávaní, vrátane zvierat pri jasličkách a betlehemskej hviezdy, a dáva ho do kontextu Starého zákona, spisov cirkevných otcov aj súčasného výkladu Písma. Zároveň diskutuje s dnešným svetom o tom, či biblické príbehy nie sú len mytológiou alebo aká je historická hodnota evanjeliových rozprávaní.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Ježišov pôvod (6. december 2023)

2. Zvestovanie podľa Lukáša (13. december 2023)

3. Zvestovanie podľa Matúša (20. december)

4. Ježišovo narodenie v Betleheme (10. január 2024)

5. Mudrci od východu (17. január 2024)

6. Útek do Egypta a 12-ročný Ježiš v chráme (24. január 2024)

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady
k účasti na kurze

Každú stredu od 18.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie vybraných častí knihy podľa syláb kurzu.

Pre absolvovanie kurzu je potrebné mať vlastné kompletné vydanie knihy Ježiš Nazaretský alebo Ježiš Nazaretský - Prológ od Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
matus-sitar_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám. Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr
bottom of page