Sculptures in Rows
od 15. 10. 2020

Platónov dialóg Štát

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14. Zarezervujte si svoje miesto ešte dnes.

 
 

Filozofia

Kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

Naprieč ôsmimi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

Tento kurz ponúka úvod do hlavných metafyzických otázok: Je pravda absolútna alebo relatívna? Môžeme ju poznať? Je realita len hmotná alebo aj duchovná? Čo je to prirodzenosť? Existuje Boh? Existuje slobodná vôľa?

 

Kurz nevyžaduje predošlú prípravu - v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede a budeme sa opierať o relevantné filozofické argumenty.

Spoznajte Platónovu ústavu, ktorá je najlepším dielom na zoznámenie sa nie len s gréckou filozofiou, ale s filozofiou ako takou. Aj keď prvá kniha môže nepripravených vystrašiť, ide o prístupné dielo, ktoré rieši základnú etickú otázku (Je výhodné byť spravodlivý?).

Ponúka však aj nadčasové politické, estetické, pedagogické úvahy a úvahy o samotnej podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a prekrásnej umeleckej forme.

 

Teológia a náboženstvo

Objavte s nami kľúčové vnútorné spory kresťanstva, židovstva a islamu, ktoré mali zásadný význam pre formovanie ich vnútorného právneho systému. Budeme hovoriť o otázke náboženského prekliatia, zistíme, či Židia ešte očakávajú Mesiáša, zamyslíme sa nad neomylnosťou pápeža, či nerozlučnosťou manželstva, a preskúmame odpovede Koránu na problém „zeme vojny“, či postavenia žien v spoločnosti.

Poznávanie týchto oblastí, ich kontrastov, ale aj podobností, nám poskytne unikátny pohľad do vnútorného uvažovania troch najväčších svetových monoteistických náboženstiev.

Čo dnes znamená veriť? Koncom 60-tych rokov predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity všetkých odborov o tom, čo môže kresťanstvo povedať dnešnému človeku.

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

často kladené otázky

Pre koho sú určené online kurzy?


Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Kurzy nepredpokladajú predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
Čo potrebujem k účasti na kurzoch?


Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať:

  1. Spoľahlivé pripojenie na internet
  2. Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru
  3. Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci
Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?


Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
Čo všetko je v cene kurzu?


Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?


Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha