Dante Peklo.jpg
od 26. 1. 2021

Božská komédia:

peklo

Vzdelávajte sa s Kolégiom ONLINE. Dostávajte nové kurzy priamo na e-mail.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14. Zarezervujte si svoje miesto ešte dnes.

Prihlasovanie bolo ukončené. Pripravujeme pre vás novú ponuku kurzov.

 
 

Filozofia

Kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

Naprieč ôsmimi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

Encyklika pápeža Pavla VI. Humanae vitae (HV) o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti, napísaná iba 3 roky po ukončení Druhého vatikánskeho koncilu, spôsobila jednu z najväčších kríz v dejinách Cirkvi.

 

Spôsobený rozkol je v Cirkvi prítomný až dodnes, a naplno sa prejavil pri vydaní post-synodálnej exhortácie pápeža Františka Amoris laetitia. Predstavuje učenie Pavla VI. v HV jednu z najväčších chýb v dejinách novodobej Cirkvi? Je racionálne neobhájiteľné? Kurz ponúkne unikátny náhľad do kontroverzií ohľadom vzniku encykliky a do následnej vnútro-cirkevnej akademickej debaty.

Čítanie prvých 8 kapitol knihy "Prirodzený zákon a prirodzené práva", hlavného diela slávneho oxfordského právneho filozofa 20. storočia, Johna Finnisa.

 

Prvých päť kapitol je pozvaním zamyslieť sa, či existujú základné ľudské dobrá, ktoré to sú a aký to má vplyv na filozofiu práva. Posledné tri stretnutia budeme diskutovať o spoločnom dobre, spravodlivosti a ľudských právach.

 

Teológia a náboženstvo

Čo dnes znamená veriť? Ako nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje pravé ľudské bytie? V roku 1967 predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity v nemeckom Tübingene, ktorej cieľom bolo priniesť nanovo premyslené odpovede na tieto otázky.

 

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je okrem analýzy postoja viery v dnešnom svete aj komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera v roku 1981 za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Počas kurzu vstúpime do tajomstva katolíckej liturgie. Najskôr sa zoznámime s jej predpokladmi: symbolickým spôsobom konania, či posvätným priestorom a časom, ale hlavne s teologickým zameraním sa na Krista. Na týchto predpokladoch objavíme neutíchajúcu diskusiu o spôsobe slávenia sv. omše, ktorá v poslednom čase začala rezonovať aj na Slovensku.

 

Je súčasný „druhovatikánsky“ spôsob dostatočný na duchovné prežitie Eucharistie, alebo sa potrebujeme vrátiť k latinčine, otočiť sa k východu a sláviť sv. omšu tzv. tridentskou formou? Kurz by mal v konečnom dôsledku zasiahnuť aj osobné prežívanie človeka a pomôcť mu reflektovať slávené tajomstvá viery.

V texte Koránu môžeme nájsť správu o Ježišovi, ktorý vysvetľuje svoje božstvo. Boh sa pýta, či to bol on, kto povedal ľuďom, že Ježiš je božstvom. Ježiš to však odmieta. Samotný Korán sa podobne vyjadruje aj k mnohým iným náboženským otázkam. Dejiny interpretácie islamského náboženstva poznajú mnohé spory ohľadne výkladu jednotlivých veršov Koránu.

 

Mystici tvrdili, že texty o vojne treba vykladať ako zápas, ktorý sa odohráva v našej duši a my máme vyhubiť neresti, či vášne. Mnohí politickí lídri tomu odporovali a tvrdili, že v texte možno nájsť jednoznačné ospravedlnenie výbojnej vojny. Kurz o islame oboznámi účastníkov s oboma druhmi výkladu a vovedie ich ku kľúčovým témam, ktoré s islamom súvisia.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Zjavenie apoštola Jána, známe aj pod gréckym názvom Apokalypsa, je posledná kniha Svätého Písma, ktorá završuje jeho príbeh. Jej obsah je však tajomný, nejasný a hrozivý, a preto bola neraz v dejinách Cirkvi odmietaná, neraz všakovako vysvetľovaná.

 

Poďte si preto s nami prečítať Jánovo Zjavenie vo svetle celej Biblie, Tradície, historických a liturgických súvislostí, rozličných prístupov k jeho výkladu a diskutovať o nich.

Milena Dudášová, MA

Je komunikácia viery poslaním kňazov a biskupov, či každého veriaceho? Čo o tom hovorí Písmo? Ako komunikoval Kristus? Je v poriadku nakričať na kamoša, ktorý má iný názor? Čo sú princípy používané zahraničnými laikmi pôsobiacimi v médiách dnes ako hlas Cirkvi? A ako viem/chcem vieru komunikovať ja osobne vo svojom vlastnom živote? 

Počas série 6 príjemných večerov sa v skupine zamyslíme nad odpoveďou na každú z týchto otázok.

Výchova

a vzdelávanie

 

Čo je charakter a prečo na ňom záleží? Čo sú cnosti? Čo sa myslí pod charakterovým vzdelávaním a robíme ho na Slovensku? Aký je jeho cieľ? Aká je rola učiteľa a rodičov pri výchove charakteru? Aký je rozdiel medzi explicitným a implicitným charakterovým vzdelávaním a ako ho môžeme robiť na školách?

Všetky tieto otázky a mnohé ďalšie budú náplňou tohto kurzu, ktorý je určený nielen učiteľom, ale všetkým, ktorým na charaktere mladých ľudí záleží.

KURZ JE
vypredaný

Katechéza detí v predškolskom veku je témou knihy Náboženský potenciál dieťaťa od biblistky Sofie Cavalletti. Tá spolu s montessori pedagogičkou Giannou Gobbi začala v roku 1954 pracovať na katechetickej formácii detí, z čoho vznikli dnešné Katechézy Dobrého pastiera.

 

Kniha obsahuje ich skúsenosti a postupy práce - ako zoznamujú deti s podstatnými bodmi Biblie a liturgie cez postavu Dobrého pastiera, predstavuje náboženský život detí od 3 do 6 rokov a jeho potenciál, radí, čo je v tomto veku vhodné a čo nie v rozličných oblastiach náboženskej výchovy, a argumentuje, že náboženský život bude pevný iba vtedy, keď sa rozvíja už v predškolskom veku. Na tomto kurze si budeme spoločne čítať túto knihu a rozprávať sa o nej.

KURZ JE
vypredaný

Umenie

 

Ponorte sa do slovenských diel a hľadajte odpovede na veľké otázky, ktoré otvárajú. Jedna téma spája všetky diela, a to láska a jej rôzne podoby.

 

Budeme sa venovať iba dielam zo slovenskej, resp. česko-slovenskej dielne, ktoré preveril čas a ktoré sa tešia veľkej priazni aj u stredoškolských študentov. Aj vďaka žánrovej pestrosti (literatúra, film, maľba) si každý nájde to svoje.

Vydáme sa na výpravu do hlbín pekla, ktorá sa začína v temnom lese, preniká stále väčšmi do ľudskej zloby a končí sa nečakaným obratom. Prečítame si jedno z najlepších, najslávnejších, najtajomnejších a najvplyvnejších diel svetovej literatúry a porozprávame sa o ňom.

KURZ JE
vypredaný

Psychológia

 

Duša, nevedomie, osobnosť... slová stále prítomné, a predsa také tajomné a nepoznané. Cesta k ich poznávaniu je dobrodružná, fascinujúca a má zmysel. Lebo čím viac rozumieme samým sebe, tým lepšou verziou seba sa stávame.

 

Psychologička Mária Verešová sa venuje hlbinnej psychológii. Verí, že to z nej robí lepšieho a spokojnejšieho človeka a teší ju, keď na tejto ceste môže pomáhať aj druhým.

KURZ JE
vypredaný

často kladené otázky

Pre koho sú určené online kurzy?


Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
Čo potrebujem k účasti na kurzoch?


Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať:

  1. Spoľahlivé pripojenie na internet
  2. Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru
  3. Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci
Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?


Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
Čo všetko je v cene kurzu?


Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?


Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.

 
 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha