top of page
01_Rozprávania o Ježišovom pôsobení I_edited_edited.jpg
od 9. 1. 2023

Rozprávania
o Ježišovom pôsobení I.

Zľava 15% na vybrané kurzy s kódom NOVYROK platí do 5. januára 2023.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Pri registrácii do 6. decembra získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

kurzy september

Zľava 15% na vybrané kurzy s kódom NOVYROK platí do 5. januára 2023.

Filozofia

Filozofia

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg

TOP 5

Či už filozofiu vtesnáme do akokoľvek malej kocky, vždy by nás mala učiť myslieť "out of the box". Na tomto kurze sa o tom presvedčíte prostredníctvom autorov, ktorí zásadným spôsobom posunuli uvažovanie o odpovedi na prvotnú Sokratovu otázku, ako by mal človek žiť.

Kurz Dejiny filozofie v kocke vás pozýva prebádať istú časť nášho ľudského príbehu, pretože pohľadom späť, a spoznaním odkiaľ sme prišli, môžeme oveľa lepšie pochopiť ako sme sa ocitli práve tam, kde sme – a kam ísť.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg

*109,65 eur so zľavou 15%

NÁŠ TIP

Druhá svetová vojna ukázala, čoho všetkého je človek schopný, a to zásadne spochybnilo dovtedajší spôsob odôvodňovania morálnosti ľudských skutkov. Toto morálne vertigo viedlo štyri oxfordské filozofky, aby v 50. a 60. rokoch minulého storočia začali rozmýšľať o etike a morálke inak.

Z dnešného pohľadu sa tento „oxfordský krúžok“ postaral o renesanciu etiky cnosti a vydupal jej miesto v našom aktuálnom morálnom rozmýšľaní. Na kurze pochopíme základné východiská etiky cnosti, jej filozofickú antropológiu a nastavíme jej zrkadlo v podobe alternatívnych morálnych teórií.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg

*109,65 eur so zľavou 15%

AKTUÁLNA TÉMA

Smrť je niečo, čomu sa nedá uniknúť. Myšlienku na ňu sprevádza často strach a nepokoj; úmyselne ju vytesňujeme a ignorujeme. Čo to ale smrť je a ako o nej uvažovať nielen z pohľadu teológie, ale najmä filozofie?

Pozývame vás na filozofické uvažovanie o koncepte smrti, aby ste získali väčší pokoj, odvahu a rozvahu v existenciálnej konfrontácii s touto tajuplnou realitou nášho života.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg

*92,65 eur so zľavou 15%

NOVINKA

Patrick Deneen, profesor politickej vedy na univerzite v Notre Dame, sformuloval kontroverznú tézu: súčasná kríza má svoje príčiny v samotnom jadre liberálneho politického usporiadania. Čo presne toto tvrdenie znamená? Možno ho presvedčivo obhájiť? Existuje vôbec alternatíva?

Na tomto kurze budeme spolu diskutovať o predpokladoch a princípoch, z ktorých vychádzajú politicko-kultúrne spôsoby a formy usporiadania našej spoločnosti. Získate tak hlbšie pochopenie súčasnej politickej krízy na západe.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg

AKTUÁLNA TÉMA

Ak sa chcete zoznámiť nielen s gréckou filozofiou, ale aj s filozofiou ako takou, najlepším dielom je Platónov Štát (lebo, ako povedal Whitehead, „dejiny filozofie sú iba poznámkami k Platónovi“).

Ústredná otázka tohto dialógu je etická: Je výhodné byť spravodlivý? V Štáte však nájdeme aj politické, estetické, pedagogické a metafyzické úvahy o podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy Platón podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a v prekrásnej umeleckej forme.

Teologia

Teológia a náboženstvo

Last

minute

zľava

Last

minute

zľava

Last

minute

zľava

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.

NOVINKA

Na rozdiel od deistov sú kresťania presvedčení, že Boh je činný a pôsobí vo svete. Na kurze sa preto, na základe prečítaných textov od Tomáša Akvinského, porozprávame nielen o Božom živote a poznaní, ale aj o jeho prozreteľnosti, o predurčení, a aj o tom, ako je Božia spravodlivosť v súlade s jeho milosrdenstvom.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

*92,65 eur so zľavou 15%

PRE NÁROČNÝCH

Môže človek poznať Boha? Veľkí mystici kresťanskej tradície tvrdia, že tajomstvo Boha presahuje všetky schopnosti človeka. A predsa sa nazdávame, že o Bohu veľa vieme. Odkiaľ sa však berie naše poznanie Boha? Sú naše slová dostatočné, aby zachytili niečo z tohto nekonečne presahujúceho tajomstva?

Počas kurzu nazrieme do najznámejších diel náboženskej mystiky, ale aj do mystického myslenia súčasnosti. Otvorí sa nám svet hlbokej ľudskej skúsenosti, kde Božiu blízkosť strieda temnota, ničota a nepoznanie, a naopak. Študovanie diel mystikov môže našej viere pomôcť odhaliť detské predstavy, ktoré neraz o Bohu máme, a postupne nás viesť na cestu duchovného dozrievania.

Kat_viera.png
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

*84,15 eur so zľavou 15%

NÁŠ TIP

Vieru vždy sprevádzajú aj pochybnosti, ktoré bez pomoci nevyjasníme ľahko. Rozprávať by o tom vedel aj C. S. Lewis, jeden z najvplyvnejších kresťanských apologétov svojej doby. Ako 15-ročný stratil kresťanskú vieru a približne rovnako dlho trvalo, kým ju po urputnom intelektuálnom boji a vďaka takým velikánom ako Tolkien či Chesterton opäť prijal. Možno aj preto ho nazývajú “apoštol skeptikov”.

Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve sú sériou rozhlasových prejavov, ktoré Lewis predniesol počas druhej svetovej vojny. Ich cieľom bolo vysvetliť a obhájiť základné pravdy "obyčajného" kresťanstva: Existuje Boh? Bol Ježiš skutočne Bohom? Existuje objektívna morálka? Na všetky tieto otázky sa pozrieme spolu s ním. Len málokto dokáže podať odpovede na tieto otázky s takou analytickou jasnosťou, myšlienkovou hĺbkou, zrozumiteľnosťou a nenápadným (anglickým) humorom ako C. S. Lewis.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe píše o Ježišovi Kristovi elegantne a čitateľsky pútavo. Napriek tomu však nič nezjednodušuje. Ježiša predstavuje vo svetle moderného biblického výskumu, čerpá aj z výkladov cirkevných otcov, neobchádza súčasné diskusie v teológii a nebojí sa ani židovsko-kresťanského dialógu. V rámci tohto kurzu si prečítame a prediskutujeme prvú polovicu prvej časti diela a budeme Ježišovými spoločníkmi od jeho krstu v Jordáne cez ohlasovanie Božieho kráľovstva až po reč na vrchu.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

TOP 5

Ak chceme o Panne Márii hovoriť teologicky, musí táto teológia vypovedať najmä o Bohu. Má teda Boh "materskú tvár"? Kurz vás prevedie najdôležitejšimi témami máriológie. Povieme si, čo o Márii hovorí Sväté písmo, prečo o nej hovoríme ako o Panne, či čo znamená, že bola počatá bez dedičného hriechu. Nakoniec budeme čitať najzaujímavejšie výpovede zo zjavení Panny Márie v Lurdoch a Fatime, a zamyslíme sa nad duchovným odkazom Medžugoria.

Last

minute

zľava

Last

minute

zľava

Kurz je
vypredaný
Umenie

Umenie

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
NOVINKA

Prečo je užitočné učiť sa latinčinu, ktorú používa Tomáš Akvinský? Dôvody sú dva. Tomáš Akvinský patrí k najvplyvnejším teológom, ale jeho diela nie sú dostupné v prekladoch. Okrem toho je Tomášova latinčina asi najjednoduchšia v porovnaní s ostatnými latinskými autormi. Vedomosti z kurzu však môžu poslúžiť aj ako odrazový mostík k čítaniu náročnejších autorov.

V prvej časti tohto dvojdielneho kurzu sa naučíme čítať jednoduché vety z Akvinského diel. Po absolvovaní druhej časti budete schopní prečítať si so slovníkom Tomášove texty v úplnosti.

*92,65 eur so zľavou 15%

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.
ŽIADANÝ

Pozývam Vás na spoločnú púť. Púť krajinou, ktorá je veľmi ďaleko, a predsa sa v nej každý môže cítiť ako doma. Púť plnú nebezpečenstiev, dobrodružstva, ale aj oddychu a zábavy. Budeme spolu putovať svetom, ktorý vytvoril geniálny anglický spisovateľ J. R. R. Tolkien, a ktorý fascinuje a inšpiruje už desiatky rokov milióny ľudí.

Prečo to stojí za to? Pretože ponorením sa do Tolkienovej fantazijnej Stredozeme sa môžeme naučiť lepšie vnímať našu každodennú realitu. Kto stretne hobbitov, objaví čaro jednoduchosti. Kto stretne Gandalfa, zatúži po múdrosti. Kto zažije spoločenstvo prsteňa, pochopí silu a slabosť každého spoločenstva. Čítanie tohto veľkého diela môže každému otvoriť inú dôležitú tému v živote. A keďže začíname spoločnú púť ako ešte neznámi ľudia, nikto nevie, čo všetko spolu prežijeme. Isté je len to, že na konci sa spoločenstvo rozpadne. A čo bude potom?

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Dr. William E. Carroll
KURZ V ANGLIČTINE

One of the best ways to understand the central features of the culture of the West is to read the great epic poems of Homer, Vergil, Dante, and Milton. These poems set forth fundamental insights into nature, human nature, and the divine. They help to establish the intellectual backbone of the West.

This course will be a systematic reading and analysis of one of these epics: Vergil's Aeneid. Vergil (70 B.C. to 19 B.C.), writing in the age of the first Roman emperor, tells the story of the origins of Rome and celebrates what he considers to be the values and ideals that constitute Roman greatness. T.S. Eliot called Vergil the 'father of Europe.'

Kurz je
vypredaný

Last

minute

zľava

Veda

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Dr. Marcin J. Suskiewicz
KURZ V ANGLIČTINE

Scientific research is often equated with ‘information’ that can be acquired by and transmitted between abstract minds. However, in practice, research is a complex human activity into which students are ‘apprenticed’ through years of formation and which is realised in communities that use specific language and are guided by particular codes and rituals. This suggests that learning and knowing might first require, at least in some cases, ‘learning how to learn’ and ‘knowing how to know’, i.e., acquiring certain particular modes of thought and conduct; and that this happens in and is sustained by (but sometimes perhaps also corrupted by) particular communities.

vEDA

Na stiahnutie

7 tipov ako
sa pripraviť na seminár

Odvykli ste si od pravidelného štúdia? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako sa lepšie pohrúžiť do čítania textov a prípravy na semináre. Prídu vám zadarmo na e-mail po vyplnení formulára nižšie.

Na stiahnutie
FAQ
subscribe
bottom of page