note-thanun-vI2g_T4j_-Q-unsplash (1).jpg
od 1. 4. 2022

Apokalypsa

Prihlasovanie na kurzy trvá do 23. marca.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Pri registrácii do 6. marca získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

 

Prihlasovanie na kurzy trvá do 23. marca 2022.

 

Teológia a náboženstvo

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
NOVINKA

Ježiš Kristus krátko pred svojím umučením prosil svojho Otca za budúcich kresťanov: „..aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe“ (Jn 17,21).

Dejiny kresťanstva sú poznačené ranou vnútorných konfliktov, vzájomného rozdelenia a neraz i násilia. Ponorením sa do štúdia ekumenizmu však uvidíme, že teologické kontroverzie neboli len tragickou stránkou dejín, ale neraz statočným úsilím hľadania Cesty, Pravdy a Života.

Pridajte sa k diskusii o ekumenizme, spoločne objavíme obdivuhodnú cestu k jednote, ktoré kresťanské cirkvi už prešli, a ktorá nemohla pochádzať z iného zdroja, ako je živý Boh sám.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
AKTUÁLNA TÉMA

Zapojte sa aj vy do diskusie o Cirkvi! Ak ste vždy chceli vo vašej farnosti alebo diecéze niečo zmeniť, no nevedeli ste, či môžete alebo ste nepoznali spôsob, teraz sa môžete vyjadriť načúvajúcej Cirkvi, v ktorej prebieha Synodálny proces.

Na kurze sa oboznámime s víziou pápeža Františka, jeho chápaním úlohy laikov a kňazov, dôležitosti modlitby, ale i spolupráce so svetom dneška. Pápež nás prebudí svojím konceptom duchovného parkoviska, či poľnej nemocnice a vyzve, aby sme s Cirkvou vkráčali do tretieho tisícročia. Pozornosť zameriame aj na najpálčivejšie otázky, pred ktorými stojí dnešná Cirkev, pozvaná do procesu obrátenia a ustavičnej vnútornej reformy.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
KURZ PRE SENIOROV

Koľkokrát ste už počuli o Apokalypse, no nikdy ste nemali dostatok času si ju prečítať?

Jej obsah je tajomný, nejasný a hrozivý, a preto bola neraz bola v dejinách Cirkvi odmietaná, neraz všakovako vysvetľovaná. Je dôležité, aby kresťania poznali symboliku a súvislosti tejto veľmi diskutovanej knihy.

Poďte si preto s nami prečítať Jánovo Zjavenie vo svetle celej Biblie, Tradície, historických a liturgických súvislostí, rozličných prístupov k jeho výkladu a diskutovať o nich.
Kurz je určený primárne pre ľudí na dôchodku.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
OBĽÚBENÝ

V druhom Petrovom liste sa píše, že „niektoré miesta“ v listoch „milovaného brata Pavla“ sú „ťažko zrozumiteľné“ (porov. 2 Pt 3, 15-16) a už zbežný čitateľ listov sv. apoštola Pavla mu musí dať za pravdu aj z vlastnej skúsenosti, bez spoliehania sa na biblickú neomylnosť.

Preto si poďme spoločne prečítať chronologicky prvú polovicu Pavlových listov. Spoznáme vývoj jeho myslenia v kontexte jeho života, pristavíme sa aj pri „ťažko zrozumiteľných miestach“ a predstavíme si ich výklad alebo viaceré ponúkané výklady.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
PRE NÁROČNÝCH

Tomáš Akvinský začal svojou Teologickou sumou písať novú kapitolu vzťahu rozumu a viery. Jednotlivé tézy a zdôvodnenia v teológii sa pokúsil usporiadať do prísne logického deduktívneho systému podľa Aristotelovho ideálu vedy. Zároveň jasnosťou a hĺbkou výkladu pomáha lepšie chápať vieru až do dnešných čias.

Na kurze sa budeme venovať tomu, čo podľa Tomáša Akvinského dokážeme o Bohu poznať rozumom. Po úvode o teológii ako vede si budeme čítať a diskutovať o Božej existencii, jednoduchosti, dobrote, dokonalosti, všadeprítomnosti, večnosti a jednote, ako aj o hraniciach nášho poznania a jazyka, keď uvažujeme a rozprávame o Bohu.

 

Umenie

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Už ste možno počuli, že Dostojevského Bratia Karamazovovci je možno najlepší román, ktorý bol kedy napísaný. Možno ste počuli aj to, že je to najlepší kresťanský román vôbec. Určite ste zachytili, ako ho cituje pápež František a mnohí iní ľudia. Ale ešte ste ho nečítali, lebo ste nenabrali odvahu pustiť sa sami do 900 stranového dobrodružstva.

Táto kniha je taká nabitá emóciami a myšlienkami, že si to priam pýta, aby ju človek čítal v skupine, kde sa o nej môže otvorene a na úrovni porozprávať. A keď má ta skupina aj kompetentného a skúseného moderátora, ktorý nedovolí, aby sa kĺzala po povrchu, máte namiešaný poriadny intelektuálno-duchovno-psychologický kokteil, ktorý vám zmení život.

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
NOVINKA

Hosana! Po zdolaní pekla aj očistca sa pútnik Dante môže vydať na cestu rajom. Porozpráva sa tu so známymi svätcami, apoštolmi aj s praotcom Adamom o prvom ľudskom jazyku, u sv. Petra zloží najdôležitejšiu skúšku v živote, zahliadne Krista i Pannu Máriu v ich tele a konečne dospeje k cieľu svojej cesty.

Popri tom sa dozvieme veľa z teológie, filozofie, dejín, umenia aj ptolemaiovskej astronómie. A to všetko v sprievode Danteho nebeskej lásky Beatrice.

Kurz je

vypredaný

Kurz je

vypredaný

 

Prírodné vedy

Kurz je

vypredaný

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Martin Lukačišin, PhD.,
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Marta Lukačišinová, PhD.
PRÍRODOVEDECKÝ KURZ

Už vyše desaťročie prebieha v biologickom výskume tichá technologická revolúcia ‒ čoraz lacnejšie sekvenovanie DNA mení biológiu na dátovú vedu.

Počas ôsmich stretnutí si priblížime otázky súčasnej biovedy, ktoré bolo ešte nedávno ťažko predstaviteľné študovať, pričom si budeme často vypomáhať evolúciou ako jednou zo základných biologických paradigiem. Krátko si vysvetlíme nevyhnutné základné pojmy molekulárnej biológie, pochopíme evolučné stromy chrípky, ukážeme si použitie umelej inteligencie v biológii na príklade Google AlphaFold či načrtneme potenciál sekvenovania jednotlivých buniek a veľkých dát pre budúcnosť biológie a medicíny.

Psychológia

 
Bioetika.png
Mária-Kolesárová_edited.jpg
NOVINKA

Čím viac rozumieme samým sebe, tým lepšou verziou seba sa stávame.

Duša, nevedomie, osobnosť... slová stále prítomné, a predsa také tajomné a nepoznané. Cesta k ich poznávaniu je dobrodružná, fascinujúca a má zmysel. Psychologička Mária Verešová sa venuje hlbinnej psychológii. Verí, že to z nej robí lepšieho a spokojnejšieho človeka a teší ju, keď na tejto ceste môže pomáhať aj druhým. A práve na cestu sebapoznávania pozýva aj vás. Poznať samého seba je v dnešnej chaotickej dobe, kde ľudia hľadajú svoju identitu celý život, kľúčové.
Kurz Poznaj sám seba je jedným z najúspešnejších v Kolégiu ONLINE.

Kurz je

vypredaný