od 19. 9. 2022

DEJINY FILOZOFIE V KOCKE

Prihlasovanie na kurzy trvá do 15. septembra 2022.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Pri registrácii do 4. septembra získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

 

Prihlasovanie na kurzy trvá do 15. septembra 2022.

 

Filozofia

Bioetika.png
Mária-Kolesárová_edited.jpg
NOVINKA

Ponúknuť dejiny filozofie v kocke je nevyhnutne pozvaním do tejto „kocky“ vstúpiť, rozširovať ju a ultimátne myslieť outside the box - teda poukázať na to, že táto kocka je len odrazovým mostíkom. Cieľom a ambíciou tohto kurzu je ponúknuť účastníkom prierez dejinami ľudského myslenia, pochybovania a pýtania sa, pričom dôraz je obzvlášť kladený na tých mysliteľov, ktorí priniesli radikálny či zásadný prínos do hľadania odpovede na pôvodne Sokratovu otázku toho, ako by mal človek žiť (a kým teda je).

Kurz Dejiny filozofie v kocke vás pozýva prebádať istú časť nášho ľudského príbehu, pretože pohľadom späť, a spoznaním odkiaľ sme prišli, môžeme oveľa lepšie pochopiť ako sme sa ocitli práve tam, kde sme – a kam ísť.

Bioetika.png
Mária-Kolesárová_edited.jpg
AKTUÁLNA TÉMA

Covid-19, vojenské ťaženie proti Ukrajine, rekordná inflácia, zdražovanie energií. Zdanlivý pokoj našej pred-2019 existencie je otrasený a právom sa opäť raz pýtame – sme nútení sa pýtať – mnoho existenciálnych otázok. O čom toto všetko vlastne je? Kam ako ľudstvo smerujeme? Čo môžem ja ako jednotlivec zmeniť? Mám vôbec slobodu konať zoči voči absurdnosti toho, čo sa vo svete deje? Prečo sa zdá, že bežné veci prestali dávať zmysel? Ako nestratiť chuť žiť a neupadnúť do depresie?

 

Teológia a náboženstvo

Kat_viera.png
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
NÁŠ TIP

Čo dnes znamená veriť? Ako nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje pravé ľudské bytie? V roku 1967 predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity v nemeckom Tübingene, ktorej cieľom bolo priniesť nanovo premyslené odpovede na tieto otázky. Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je okrem analýzy postoja viery v dnešnom svete aj komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
AKTUÁLNA TÉMA

Len málo skutočností dnešného sveta vzbudzuje tak veľa otázok ako islam. Náboženstvo Blízkeho východu je považované za hlbokú duchovnú cestu, praktický životný program, ale aj za politický systém. Ako sa však v islame vyznať? Je to skôr cesta lásky a poznania Boha, či prostriedok moci?

Počas kurzu budeme čítať ústredné časti Koránu a islamskej duchovnej tradície, porovnáme ich s textom Biblie a kresťanskej tradície. Oboznámime sa s radikálnymi prúdmi v islame, aj s islamskou mystikou a moslimským chápaním spirituality. Spoznáme tak tajomné pramene druhej najväčšej náboženskej tradície ľudstva, nie však cez sprostredkované novinové články otáznej dôveryhodnosti, ale prostredníctvom primárnej literatúry islamskej tradície, ktorú moslimovia považuje za vlastnú a riadia sa ňou.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
DUCHOVNÝ ŽIVOT

Eucharistia je jedno z najhlbších tajomstiev katolíckej viery. Spoločenstvo lámania chleba bolo stavebným kameňom Cirkvi už od jej prvotných čias. Stredovek zdôraznil reálnu prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína. Čím však môže byť Eucharistia pre veriaceho človeka?

V tomto kurze načrieme do najdôležitejších textov kresťanskej tradície, ktoré sprístupňujú tajomstvo Eucharistie ľudskej viere a chápaniu. Objasníme svedectvo Nového zákona, začítame sa do Učenia dvanástich apoštolov (Didaché), textov stredovekých koncilov, ale aj mystikov, ktorí tajomstvo Eucharistie žili vlastným životom. Nakoniec sa zapojíme do neutíchajúcej diskusie o slávení svätej omše v „tradičnom obrade“ po latinsky, či v ľudovej reči, ktorú zaviedol Druhý vatikánsky koncil. Kurz je nasmerovaný na prehĺbenie osobnej eucharistickej spirituality a jej vnútornému porozumeniu.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
OBĽÚBENÝ

Zjavenie apoštola Jána, známe aj pod gréckym názvom Apokalypsa, je posledná kniha Svätého Písma, ktorá završuje jeho príbeh. Jej obsah je však tajomný, nejasný a hrozivý, a preto bola neraz v dejinách Cirkvi odmietaná či všakovako vysvetľovaná.

Poďte si preto s nami prečítať Jánovo Zjavenie vo svetle celej Biblie, Tradície, historických a liturgických súvislostí, rozličných prístupov k jeho výkladu a diskutovať o nich.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
V NOVOM FORMÁTE

V druhom Petrovom liste sa píše, že „niektoré miesta“ v listoch „milovaného brata Pavla“ sú „ťažko zrozumiteľné“ (porov. 2 Pt 3, 15-16) a už zbežný čitateľ listov sv. apoštola Pavla mu musí dať za pravdu aj z vlastnej skúsenosti, bez spoliehania sa na biblickú neomylnosť.

Preto si poďme spoločne prečítať chronologicky prvú polovicu Pavlových listov. Spoznáme vývoj jeho myslenia v kontexte jeho života, pristavíme sa aj pri „ťažko zrozumiteľných miestach“ a predstavíme si ich výklad alebo viaceré ponúkané výklady.

 

Umenie

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
OBĽÚBENÝ

Vydáme sa na výpravu do hlbín pekla, ktorá sa začína v temnom lese, preniká stále väčšmi do ľudskej zloby a končí sa nečakaným obratom. Prečítame si jedno z najlepších, najslávnejších, najtajomnejších a najvplyvnejších diel svetovej literatúry a porozprávame sa o ňom.

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Už ste možno počuli, že Dostojevského Bratia Karamazovovci je azda najlepší román, ktorý bol kedy napísaný. Možno ste počuli aj to, že je to najlepší kresťanský román vôbec. Určite ste zachytili, ako ho cituje pápež František a mnohí iní ľudia. Ale ešte ste ho nečítali, lebo ste nenabrali odvahu pustiť sa sami do 900 stranového dobrodružstva.

Táto kniha je taká nabitá emóciami a myšlienkami, že si to priam pýta, aby ju človek čítal v skupine, kde sa o nej môže otvorene a na úrovni porozprávať.

Na stiahnutie

7 tipov ako
sa pripraviť na seminár

Odvykli ste si od pravidelného štúdia? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako sa lepšie pohrúžiť do čítania textov a prípravy na semináre. Prídu vám zadarmo na e-mail po vyplnení formulára nižšie.