Mudrost SZ.jpg
od 14. 1. 2022

múdrosť Starého zákona

Prihlasovanie na kurzy trvá do 31. decembra 2021.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Pri registrácii do 10. decembra získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

 

Prihlasovanie na kurzy trvá do 31. decembra 2021.

 

Teológia a náboženstvo

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
KĽÚČOVÉ OTÁZKY VIERY

Prečo veríte? Čo je to liturgia a zjavenie? Aké miesto má kresťanstvo v dnešnom svete? Pozývame vás diskutovať s textami jedného z najväčších cirkevných teológov.


Joseph Ratzinger, viac známy ako Benedikt XVI., od roku 1981, ako prefekt Kongregácie pre náuku viery, výrazne formoval doktrinálne postoje Magistéria Katolíckej Cirkvi. Tento kurz neponúka len vedomosti, ponúka možnosť zahĺbiť sa do kľúčových otázok viery, ktoré obohatia váš duchovný a intelektuálny život. Myslenie profesora Ratzingera formovalo vývoj katolíckej Cirkvi v posledných desaťročiach a vy máte jedinečnú šancu v tomto kurze objaviť, prečo veríte a v čo vlastne veríte.

Panna_Maria.png
DSC_4139_KK_edited.jpg
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Kurz je vypredaný

NOVINKA

Má Boh materskú tvár? Ak je máriologia, teologická disciplína o Panne Márii, skutočne teológiou, musí vypovedať najmä o Bohu. Kurz Panna Mária - materská tvár Boha prevedie účastníkov najdôležitejšimi témami tejto „mariánskej“ teológie. 

Povieme si, čo o Márii hovorí Sväté písmo, prečo o nej hovoríme ako o Panne, či čo znamená, že bola počatá bez dedičného hriechu. Nakoniec budeme čítať najzaujímavejšie výpovede zo zjavení Panny Márie v Lurdoch, Fatime a zamyslíme sa nad duchovným odkazom Medžugoria.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
Synoda.png
DSC_4139_KK_edited.jpg
NOVINKA

Pápež František otvoril 10. októbra 2021 tzv. Synodálny proces v Cirkvi. Témou kurzu tak, v nadväznosti na pápežovu výzvu, bude na jednej strane porozumieť katolíckemu chápaniu synodality, na druhej strane skúmať „znamenia čias“, pred ktorými Cirkev v súčasnom svete stojí.  

Na kurze sa oboznámime s víziou pápeža Františka, či s konkrétnymi krokmi, ktoré v procese synodality navrhuje, ale takisto nazrieme aj na teológiu Cirkvi, ktorou veriaci žili vo svojich dejinách, a ktorá môže poodhaliť mnohé

o povolaní, ktoré jej zveril Kristus. V neposlednom rade zameriame pozornosť na nájpálčivejšie otázky, pred ktorými stojí dnešná Cirkev, jej predstavitelia, ale aj radoví veriaci. 

ThLic. Andrea Mikolášiková
6.png

8 stretnutí | 95 eur*

*špeciálna zľava pre manželov! Zistite viac.

Ada_fotka.png
TOP KURZ MINULÉHO TRIMESTRA

Učenie Katolíckej Cirkvi hovorí, že ústredným tajomstvom sviatostného manželstva je, že je obrazom lásky Krista a Cirkvi. Čo prakticky znamená toto učenie? Ako je možné ho žiť? Ako súvisí s intímnym životom manželov? Platí ešte, že žena sa má podriaďovať mužovi? Aký je vzťah medzi manželstvom

a zasväteným životom? A ako to bude s manželstvo v nebi?

Na tieto a podobné otázky budeme počas ôsmich stretnutí hľadať odpovede v textoch veľkých mysliteľov. Seminár bude obvykle začínať krátkou prednáškou, po ktorej bude nasledovať moderovaná diskusia.

Kurz je vypredaný

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
LISTY_AP_PAVLA.png
matus%20sitar_edited.jpg
NOVINKA

V druhom Petrovom liste sa píše, že „niektoré miesta“ v listoch „milovaného brata Pavla“ sú „ťažko zrozumiteľné“ (porov. 2 Pt 3, 15-16) a už zbežný čitateľ listov sv. apoštola Pavla mu musí dať za pravdu aj z vlastnej skúsenosti, bez spoliehania sa na biblickú neomylnosť. 

Preto si poďme spoločne prečítať chronologicky prvú polovicu Pavlových listov. Spoznáme vývoj jeho myslenia v kontexte jeho života, pristavíme sa aj pri „ťažko zrozumiteľných miestach“ a predstavíme si ich výklad alebo viaceré ponúkané výklady.

Kurz je vypredaný

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mudrost SZ.png
matus%20sitar_edited.jpg
OBĽÚBENÝ

Starozákonné knihy, ktoré majú podľa svojho názvu zjavovať múdrosť, sú pre moderného čitateľa často mätúce. Je kniha Kazateľ cynická alebo hedonistická? Aké miesto má v Biblii občas odvážna poetika Veľpiesne? Dá sa chápať len alegoricky, alebo má aj doslovný zmysel? 

Na kurze sa porozprávame o týchto knihách a svoje diskusie zakončíme najzrelším plodom starozákonnej múdroslovnej literatúry, Knihou múdrosti,

s ktorou vstupujeme už na prah Nového zákona.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
AKVINSKY.png
matus%20sitar_edited.jpg

Tomáš Akvinský začal svojou Teologickou sumou písať novú kapitolu vzťahu rozumu a viery. Jednotlivé tézy a zdôvodnenia v teológii sa pokúsil usporiadať do prísne logického deduktívneho systému podľa Aristotelovho ideálu vedy. Zároveň jasnosťou a hĺbkou výkladu pomáha lepšie chápať vieru až do dnešných čias. 

Na kurze sa budeme venovať tomu, čo podľa Tomáša Akvinského dokážeme o Bohu poznať rozumom. To tvorí obsah prvých 13 otázok z Teologickej sumy, ktoré nedávno vyšli aj v modernom slovenskom preklade. Po úvode o teológii ako vede si budeme čítať a diskutovať o Božej existencii, jednoduchosti, dobrote, dokonalosti, všadeprítomnosti, večnosti a jednote, ako aj o hraniciach nášho poznania a jazyka, keď uvažujeme a rozprávame o Bohu.

 

Umenie

Paradise_Lost.png
Bill-Carol_edited.jpg
Dr. William E. Carroll
NOVINKA
KURZ V ANGLIČTINE

Milton's poem on the origin of evil is the greatest epic poem written in English and one of the principal epics of Western Civilization, in the same class as works by Homer, Vergil, and Dante.

 

The poem centers on "man's first disobedience" and its consequences, and it offers a profound commentary on Original Sin. In his analysis, Milton ranges widely in theology, philosophy, political theory, literature, and the arts, and he draws parallels with traditions from ancient Greece, Rome, the European Middle Ages, the Renaissance, and the Reformation. To read Paradise Lost is to enter into a conversation on topics that go to the core of Western culture and, in the process, to encounter fundamental themes about nature, human nature, and God.

Visio Divina II.png
miroslava%20durankova%20profil_edited.jpg
BEZ PRÍPRAVY
RANNÝ KURZ

Známe Lectio Divina je forma modlitby, v ktorej sa ponárame do slov Svätého Písma cez moderovanú kontempláciu. Vyžaduje sústredenosť a pozýva do štyroch krokov: (1) čítania Svätého Písma, (2) hlboké a nenáhlené premýšľanie o prečítanom Slove, (3) kontemplácia - otvorenie sa pre pôsobenie Božej pravdy v našom srdci a (4) modlitba - jednoduché a tiché spočinutie pred Pánom.

Visio Divina obsahuje tieto kroky, no samotný obraz (socha, mozaika, vytrážové okno) nám pomáha sústrediť sa ešte viac a hlbšie prežívať tajomstvá našej viery.

Bratia.png

Kurz je vypredaný

DSC_6579_KK_edited.jpg
NOVINKA

Už ste možno počuli, že Dostojevského Bratia Karamazovovci je možno najlepší román, ktorý bol kedy napísaný. Možno ste počuli aj to, že je to najlepší kresťanský román vôbec. Určite ste zachytili, ako ho cituje pápež František a mnohí iní ľudia. Ale ešte ste ho nečítali, lebo ste nenabrali odvahu pustiť sa sami do 900 stranového dobrodružstva.

 

Táto kniha je taká nabitá emóciami a myšlienkami, že si to priam pýta, aby ju človek čítal v skupine, kde sa o nej môže otvorene a na úrovni porozprávať. A keď má ta skupina aj kompetentného a skúseného moderátora, ktorý nedovolí, aby sa kĺzala po povrchu, máte namiešaný poriadny intelektuálno-duchovno-psychologický kokteil, ktorý vám zmení život. 

Očistec.png
matus%20sitar_edited.jpg
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Mnohí čitatelia Božskej komédie skončia v Pekle, ale báseň nám ešte má čo ponúknuť. Okrem vytúženého stretnutia s Beatrice, ktoré sa nečakane zvrtne, sa dozvieme o Danteho filozofii lásky či slobodnej vôle a stretneme sa s rozličnými poetickými obrazmi pre učenie Cirkvi o živote po smrti. Opäť nás čaká množstvo stretnutí s neznámymi, ale aj známymi, a s ich príbehmi, tentoraz už skôr dojímavými. 

Za spevu hymnov, cez sny a vízie s nádejou kráčajme až na vrchol očistcovej hory. Uvidíme, čo tam objavíme. Údajne najpoetickejšia kantika celej Božskej komédie: Očistec.

 

Prírodné vedy

revolúcia a evolúcia.png
NOVINKA
PRVÝ VEDECKÝ KURZ

Už vyše desaťročie prebieha v biologickom výskume tichá technologická revolúcia ‒ čoraz lacnejšie sekvenovanie DNA mení biológiu na dátovú vedu. Počas ôsmich stretnutí si priblížime otázky súčasnej biovedy, ktoré bolo ešte nedávno ťažko predstaviteľné študovať, pričom si budeme často vypomáhať evolúciou ako jednou zo základných biologických paradigiem.

 

Kurz bude vedený vždy jedným z inštruktorov formou krátkej prednášky s následnou diskusiou nad vedeckým článkom.

Filozofia

 
Bioetika.png
NOVINKA

Kurz sa zameriava na analýzu vybraných etických problémov, ktoré prinášajú nové biotechnológie a moderná medicína. Tie sú predstavené vo forme morálnych dilem. Spolu budeme objavovať argumenty proti sebe stojacich pozícií. Pomôžu nám v tom texty fundovaných bioetikov, ktoré ukážu ako je o témach možné štruktúrovane premýšľať. Spoločné hľadanie riešenia prostredníctvom logickej argumentácie vie byť nielen náročné, ale i pútavé.

Kurz je vypredaný

Jakub Betinský, MA, M.Phil.
2.png
OBĽÚBENÝ

Naprieč ôsmimi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

profil_Betinsky_edited_edited.jpg
3 (1).png
Jakub Betinský, MA, M.Phil.
profil_Betinsky_edited_edited.jpg
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

 

často kladené otázky

Pre koho sú určené online kurzy?


Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
Čo potrebujem k účasti na kurzoch?


Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať:

  1. Spoľahlivé pripojenie na internet
  2. Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru
  3. Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci
Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?


Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
Čo všetko je v cene kurzu?


Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?


Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.
Aká je náročnosť kurzov?


Kurzy sú odstupňované podľa náročnosti od 1-3: Náročnosť 1 Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre. Náročnosť 2 Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka. Náročnosť 3 Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.
Dostal som vianočnú darčekovú poukážku. Ako si ju môžem uplatniť?


Darčekovú poukážku si môžete uplatniť pri registrácii jednorázovo na akýkoľvek kurz nasledovným spôsobom: 1. Vyberte si kurz, ktorý si chcete kúpiť. 2. V časti Registrácia vyplňte vaše základné osobné údaje. 3. Ak máte zľavový kód, vpíšte ho do príslušného políčka registračného formulára (POZOR, zľavový kód nie je to isté, ako kód poukážky!). 4. Pri otázke Máte darčekovú poukážku? vyberte Áno/ Yes. 5. Na ďalšej strane uveďte kód (vo formáte, aký uvádzame na darčekovej poukážke). 6. Uveďte hodnotu poukážky. 7. Odošlite. Následne vám príde potvrdzovací email so sumou na doplatenie. Až po zaplatení zvyšnej časti bude vaša registrácia úspešná.
Môžem si darčekovú poukážku a zľavový kód uplatniť naraz?


Áno, môžete. Do registračného formulára zadajte váš zľavový kód a následne aj kód a hodnotu darčekovej poukážky. Po odoslaní registračného formulára vám príde potvrdzovací email so sumou na doplatenie.
Ako si môžem kúpiť vianočnú darčekovú poukážku?


Formulár na objednávku vianočnej darčekovej poukážky nájdete pri registrácii na všetky kurzy. Táto poukážka je jednorázová, no dá sa použiť na všetky kurzy: vy kúpite darčekovú poukážku, niekomu ju darujete a obdarovaný, ak chce uplatniť svoju poukážku, musí vyplniť registračný formulár, kde uvedie kód a hodnotu poukážky.
Môžem darovať celý kurz?


Môžete. Najjednoduchší spôsob však bude, ak vyplníte registráciu na daný kurz, ktorý chcete kúpiť a na online@kolegium.org nám napíšete meno a email, komu chcete kurz darovať. My vám následne pošleme vianočnú darčekovú poukážku. Obdarovaný v tomto prípade sa už nemusí opäť registrovať.
Mám zľavový kód na kurzy. Môžem svojmu blízkemu darovať celý kurz v zľave?


Nie. Zľavové kódy si vedia uplatniť len tí záujemcovia o kurz, ktorí dostali zľavový kód. Kúpiť celý kurz je možné iba v uvádzacej zľave alebo v plnej sume.
V tomto trimestri sa nestihnem prihlásiť na kurz alebo mi kurzy časovo nevyhovujú. Môžem vianočnú darčekovú poukážku využiť aj v ďalších trimestroch?


Áno, platnosť darčekových poukážok je do 31.06.2022 a teda viete si svoju vianočnú darčekovú poukážku uplatniť aj v jarnom trimestri Kolégia ONLINE. Prihlasovanie do zimného trimestra (jan-feb 2022) končí 31.12.2021.