Benedikt XVI._  Rozprávania o Ježišovom detstve.jpg
od 5. 10. 2021

Benedikt XVI.:
Rozprávania o Ježišovom detstve

Vyberte si svoj kurz do 10. septembra!

200+ spokojných účastníkov z celého slovenska!

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 15.

Pri registrácii do 31. augusta získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

Prihláste sa na kurz do 10. septembra!

 
 

Filozofia

Jakub Betinský, MA, M.Phil.
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Kurz ponúka úvod do filozofie existencializmu, teda existencializmov, keďže nejde o homogénne hnutie. Ako existencializmus vznikol, na čo reagoval, prečo siahajú jeho korene až k sv. Augustínovi a je ešte dnes relevantnou životnou filozofiou?

Spoločne sa pozrieme na život a myšlienky šiestich ľudí, z ktorých každý predstavuje samostatnú kapitolu tohto príbehu hľadania zmyslu života v absurdnom svete. Sú nimi Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre a Albert Camus.

Jakub Betinský, MA, M.Phil.
OBĽÚBENÝ

Naprieč ôsmimi stretnutiami vstúpime do tragikomického príbehu a filozofie Friedricha Nietzscheho (1844-1900). Pozrieme na jeho život a kontext, v ktorom písal a následne sa kriticky zamyslíme na jeho najvplyvnejšími myšlienkami.

Prečo sa na začiatku jeho kariéry venoval antickej tragédii a v čom sú pred-sokratická filozofia a Homérove eposy stále v pozadí jeho rozmýšľania? Prečo prehlásil Boha za mŕtveho a kresťanstvo za stádovitú morálku pre slabochov? Z čoho pramení jeho existencializmus a nihilizmus? A prečo je len málo tých, ktorí majú dostatočne silnú vôľu k moci na to, aby sa stali ,,nadľuďmi"?

Mgr. Matúš Sitár, PhD.
BEZ PRÍPRAVY

Tento kurz ponúka úvod do hlavných metafyzických otázok: Je pravda absolútna alebo relatívna? Môžeme ju poznať? Je realita len hmotná alebo aj duchovná? Čo je to prirodzenosť? Existuje Boh? Existuje slobodná vôľa? Kurz nevyžaduje predošlú prípravu - v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede a budeme sa opierať o relevantné filozofické argumenty.

 

Teológia a náboženstvo

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

Čo dnes znamená veriť? Ako nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje pravé ľudské bytie? V roku 1967 predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity v nemeckom Tübingene, ktorej cieľom bolo priniesť nanovo premyslené odpovede na tieto otázky.

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je okrem analýzy postoja viery v dnešnom svete aj komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera v roku 1981 za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
OBĽÚBENÝ

Eucharistia je jedno z najhlbších tajomstiev katolíckej viery. Spoločenstvo lámania chleba bolo stavebným kameňom Cirkvi už od jej prvotných čias. Stredovek zdôraznil reálnu prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína. Čím však môže byť Eucharistia pre veriaceho človeka? V tomto kurze načrieme do najdôležitejších textov kresťanskej tradície, ktoré sprístupňujú tajomstvo Eucharistie ľudskej viere a chápaniu.

 

Kurz je nasmerovaný na prehĺbenie osobnej eucharistickej spirituality a jej vnútornému porozumeniu.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Objavte s nami kľúčové vnútorné otázky kresťanstva a islamu, ktoré mali zásadný význam pre formovanie ich náboženského myslenia a viery. Budeme hovoriť o ich prameňoch, praktických návodoch, či nádejach do budúcnosti. Zistíme ako bola formovaná Biblia a Korán. Budeme premýšľať, či bola potrebná aj iná tradícia, ktorá Bibliu, či Korán doplnila.

 

Zamyslíme sa nad tým, kto má právo rozhodovať o vzniknutých sporoch v rámci náboženstva. Akú úlohu má rozum alebo násilie pri presadzovaní daného náboženstva vo svete; čo je to Šaria, burka, či dogma. Skúmanie týchto oblastí, ich kontrastov, ale aj podobností, nám poskytne unikátny pohľad do ich vzájomných vzťahov a úlohe v dnešnom svete.

NOVINKA
ThLic. Andrea Mikolášiková

6 stretnutí | 80 eur*

*špeciálna zľava pre manželov! Zistite viac.

Učenie Katolíckej Cirkvi hovorí, že ústredným tajomstvom sviatostného manželstva je, že je obrazom lásky Krista a Cirkvi. Čo však prakticky znamená toto učenie? Na čom je založené? Ako súvisí s intímnym životom manželov? Prečo z dejín Cirkvi poznáme manželov, ktorí v istom momente zložili sľub doživotného celibátu?

 

Aký je vlastne vzťah medzi povolaním do manželstva a do celibátu? Na tieto a podobné otázky budeme počas šiestich stretnutí hľadať odpovede v textoch veľkých mysliteľov. Seminár bude začínať 20-minútovou prednáškou, po ktorej bude nasledovať 70-minútová moderovaná diskusia.

NOVINKA
ZĽAVA PRE MANŽELOV
Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok. Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

TOP 5 KOLÉGIA ONLINE
Mgr. Matúš Sitár, PhD.

6 stretnutí* | 80 eur

*ranný kurz

NOVINKA
RANNÝ KURZ

Na tieto Vianoce sa môžeme pripraviť trochu inak. Prečítajme si a prediskutujme knihu Benedikta XVI. o detstve Ježiša Krista, ako ho podávajú evanjeliá. Emeritný pápež si všíma každý detail evanjeliových rozprávaní, vrátane zvierat pri jasličkách a betlehemskej hviezdy, a dáva ho do kontextu Starého zákona, spisov cirkevných otcov aj súčasného výkladu Písma. Zároveň diskutuje s dnešným svetom o tom, či biblické príbehy nie sú len mytológiou alebo aká je historická hodnota evanjeliových rozprávaní.

Umenie

 

Vydáme sa na výpravu do hlbín pekla, ktorá sa začína v temnom lese, preniká stále väčšmi do ľudskej zloby a končí sa nečakaným obratom. Prečítame si jedno z najlepších, najslávnejších, najtajomnejších a najvplyvnejších diel svetovej literatúry a porozprávame sa o ňom.

TOP 5 KOLÉGIA ONLINE

7 stretnutí* | 80 eur

*ranný kurz

BEZ PRÍPRAVY
RANNÝ KURZ

Známe Lectio Divina je forma modlitby, v ktorej sa ponárame do slov Svätého Písma cez moderovanú kontempláciu. Vyžaduje sústredenosť a pozýva do štyroch krokov: (1) čítania Svätého Písma, (2) hlboké a nenáhlené premýšľanie o prečítanom Slove, (3) kontemplácia - otvorenie sa pre pôsobenie Božej pravdy v našom srdci a (4) modlitba - jednoduché a tiché spočinutie pred Pánom.

Visio Divina obsahuje tieto kroky, no samotný obraz (socha, mozaika, vytrážové okno) nám pomáha sústrediť sa ešte viac a hlbšie prežívať tajomstvá našej viery.

Psychológia

 
NAJPREDÁVANEJŠÍ

Duša, nevedomie, osobnosť... slová stále prítomné, a predsa také tajomné a nepoznané. Cesta k ich poznávaniu je dobrodružná, fascinujúca a má zmysel. Lebo čím viac rozumieme samým sebe, tým lepšou verziou seba sa stávame. Psychologička Mária Verešová sa venuje hlbinnej psychológii. Verí, že to z nej robí lepšieho a spokojnejšieho človeka a teší ju, keď na tejto ceste môže pomáhať aj druhým. A práve na cestu sebapoznávania pozýva aj vás.

často kladené otázky

Pre koho sú určené online kurzy?


Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
Čo potrebujem k účasti na kurzoch?


Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať:

  1. Spoľahlivé pripojenie na internet
  2. Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru
  3. Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci
Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?


Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
Čo všetko je v cene kurzu?


Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?


Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.
Aká je náročnosť kurzov?


Kurzy sú odstupňované podľa náročnosti od 1-3: Náročnosť 1 Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre. Náročnosť 2 Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka. Náročnosť 3 Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.