top of page
kriticke-myslenie
od 29. 3. 2023

Kritické myslenie nestačí

Prihlasovanie na kurzy bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Novinka

Príďte na
informačné stretnutie

​Ak neviete, či vám budú kurzy vyhovovať, máte otázky o tom, ako to bude prebiehať, alebo chcete vedieť viac, pripojte na informačné stretnutie s lektorom kurzu.

Bola to pre mňa nenahraditeľná skúsenosť. Každý seminar bol tak obohacujuci a iný. Veľmi cenné diskusie!

Anna, Košice

Kurz bol výborný. Bolo to intelektuálne výživné, skvelé podnety, myšlienky, tipy na literatúru a samoštúdium.

Kristína, Bánovce nad Bebravou

Podobne témy som s lektorom prechádzal mnohé roky, ale nemalo to na mňa taký dopad ako takýto intenzívny kurz. Som veľmi rád, že som ho absolvoval.

Juraj, Žilina

Prečo Kolégium Online?

Diskutujte naživo

o veľkých otázkach

Pozývame vás priamo do online diskusie s lektorom a ďalšími účastníkmi kurzu. Každý kurz pozostáva zo série živých online stretnutí, na ktorých sa kladie dôraz na prácu s materiálom a na dialóg účastníkov. Objavujte myšlienky autorov, ktorí formovali našu civilizáciu - kdekoľvek ste.

Spoznajte Kolégium

Kvalitné vzdelávanie

vedie k lepšiemu životu

Vyberáme kvalitný obsah, ktorý rozvíja myseľ aj charakter. Štúdium originálnych textov veľkých mysliteľov, kultivované diskusie a akademické eseje namiesto memorovania informácii prispievajú k všestrannej formácii človeka - tomu sa Kolégium Antona Neuwirtha venuje už viac ako desať rokov.

Aktuálna ponuka kurzov

Prihláste sa

do online kurzu

Vyberte si z kurzov vedených prvotriednymi lektormi. Kurzy pozostávajú zo série živých online stretnutí (1x týždenne). Maximálny počet účastníkov každého kurzu je 14.

Pri registrácii do 16. marca získate 15% zľavu z ceny kurzu. Zľava platí pre celú ponuku.

kurzy september

Prihlasovanie na kurzy trvá do 24. marca 2023.

Filozofia

Filozofia

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
TOP 5

Či už filozofiu vtesnáme do akokoľvek malej kocky, vždy by nás mala učiť myslieť "out of the box". Na tomto kurze sa o tom presvedčíte prostredníctvom autorov, ktorí zásadným spôsobom posunuli uvažovanie o odpovedi na prvotnú Sokratovu otázku, ako by mal človek žiť.

Kurz Dejiny filozofie v kocke vás pozýva prebádať istú časť nášho ľudského príbehu, pretože pohľadom späť, a spoznaním odkiaľ sme prišli, môžeme oveľa lepšie pochopiť ako sme sa ocitli práve tam, kde sme – a kam ísť.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
NOVINKA

Umývač riadu, obsluhovač na pumpe, barman, minutkový kuchár, včelár, žeriavnik na ropnej plošine, robotník v továrni na výrobu preglejok či na železničnej trati. To je zoznam pracovných skúseností, ktoré sú súčasťou životopisu Jordana Petersona. Dnes má už za sebou úspešnú akademickú činnosť na univerzitách v Harvarde a Toronte, dlhoročnú psychologickú klinickú prax a možno ho označiť za globálnu superstar akademického sveta.

Prečo je jeho 12 Pravidiel pre život bestsellerom, ktorý kupujú milióny ľudí? A prečo dnes vôbec chcú ľudia čítať o „pravidlách“ či „radách“ ako žiť šťastný život? Azda preto, že už majú dosť toho neznesiteľného chaosu, dezorientácie a zneistenia, ktoré súčasná postmoderná doba ponúka. Dnes už údajne neexistujú skutočné dobro a zlo, cnosti a neresti. Všetko je to nielen neaktuálne, prekonané či staromódne, ale dokonca represívne. Ak chcete vedieť aký presný „liek na tento chaos“ radí Jordan Peterson, prihláste sa na kurz Kolégia online!

Budeme analyzovať a diskutovať, kritizovať a chváliť, ale najmä zdieľať skúsenosti a hľadať ako byť lepšou verziou seba samého.

Bioetika.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
AKTUÁLNA TÉMA

Kritické myslenie je mantra posledných rokov. Boj proti hoaxom a dezinformáciám (mediálna gramotnosť), vedieť demaskovať (formálne a neformálne) logické fauly, vhľad do základným morálnych dilém a jazykových labyrintov, rozdiel medzi názorom a poznaním, vedou a poverou, faktom a hodnotou.

Precvičovanie a aplikovanie tejto mantry na súčasnú bláznivú dobu je síce conditio sine qua non ako-takého duševného zdravia, ale takéto kritické myslenie je len fragmentom z väčšej mozaiky, ktorá dokáže utíšiť existenciálnu bolesť života v postmoderne a prinavrátiť úžas nad každodennými efemérnosťami. Hovorím o filozofii a tento kurz ponúka šesť filozofických rád (life-hackov), vďaka ktorým majú čiernobiele dni potenciál opäť zahrať farbami zmysluplnosti.

Teologia

Teológia a náboženstvo

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
NOVINKA

Katolícka viera vedie veriacich k vyznávaniu množstva tajomstiev. Mnohé sú známe, mnohé, často veľmi dôležité, ostávajú v úzadí nepoznané. Kresťania si tak neraz uvedomujú, že poznajú mnohé informácie o svojej viere, ale nepoznajú hlboké príčiny a tajomstvá, na ktorých tieto informácie stoja. Naša viera sa nám preto zdá často nepochopiteľná, či príliš vzdialená.

Počas kurzu sa preto zameriame sa výlučne na najdôležitejšie princípy viery, do ktorých nazrieme priamo prostredníctvom oficiálnych dokumentov Cirkvi. Prečítame si krátke dogmatické prehlásenia, či platné nariadenia jej autorít. Počas seminára si tieto princípy vysvetlíme, objasníme si dobu ich formulácie, biblické zakotvenie a spirituálne zdôvodnenie.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
OBĽÚBENÝ

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
NOVINKA

Katolícke listy (Petrove, Jánove a Júdov a Jakubov) stoja tak trochu v závetrí Nového zákona. Sú za náročnými Pavlovými listami a pred ešte náročnejšou Apokalypsou. Napriek tomu prinášajú hodnotné informácie o Cirkvi apoštolskych čias a jej témach, osobe Ježiša Krista, jeho druhom príchode, správnom kresťanskom živote, ale aj liturgickom slávení. Súčasťou kurzu je aj list Hebrejom.

Kat_viera.png
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
POKRAČOVANIE

V predchádzajúcom kurze sme spoznávali Ježišovu osobu cez úvod jeho účinkovania a reč na vrchu v evanjeliu podľa Matúša.

V tomto kurze budeme čítať druhú polovicu prvej časti knihy Ježiš Nazaretský od Benedikta XVI. a pozrieme sa na Ježiša, ako sa zjavuje vo svojich podobenstvách v Lukášovom evanjeliu ako aj v obrazoch a výrokoch o sebe v Jánovom evanjeliu.

Kat_viera.png
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.
NÁŠ TIP

Ježiš chválil a obdivoval „ženské odpovede“ na jeho ohlasovanie Božích vecí, tvrdí pápež Ján Pavol II. vo svojom liste o povolaní ženy. Počas seminára sa stretneme s obdivuhodnými svedectvami žien, ktoré obdivoval sám Ježiš.

Svätice a mystičky zo staroveku, stredoveku i súčasnosti sa prostredníctvom svojich spisov a životov stanú unikátnou cestou, ako nazrieť do Božích tajomstiev. Aj preto môže kurz odhaliť netušené hlbiny kresťanskej tradície a viesť účastníkov k prehĺbeniu vnímania vzťahu človeka a jeho Stvoriteľa. V biblickom tajomstve ženy, pokračuje pápež Ján Pavol II., je možné objaviť tajomstvo seba a svoje „najvyššie povolanie“.

Umenie

Umenie

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Miroslava Duranková, MA
NÁŠ TIP

Vyberáme 8 diel, ktoré každý rok končia na horných priečkach hodnotení študentov a učiteľov Akadémie, ako tie, ktoré ich najviac ovplyvnili počas daného roka. Sú medzi nimi hudobné ikony ako Vivaldi a Puccini. Z filmov vyberáme česko-slovenské skvosty, jeden z nich skončil počas režimu v trezore, druhý bol ocenený Oskarom. Platón nám viac priblíži Sokrata a prečo bol ochotný zomrieť, Franklov príbeh nám zase ukáže, ako prežiť život v tých najťažších podmienkach. Rembrandt aj Picasso sa dotknú ťaživejších tém, na ktoré ale netreba zabúdať.

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)
NOVINKA

Na kurze spolu preskúmame jednu z najznámejších kníh významného kresťanského apologéta C. S. Lewisa, v ktorej opisuje štyri typy ľudskej lásky – náklonnosť, priateľstvo, eros a Božiu lásku. Dnes je význam slova láska často deformovaný a mnohokrát ostáva nepochopený, preto vás pozývame zahĺbiť sa do jej intelektuálneho spoznávania.

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Jakub Betinský, MA, MPhil
ŽIADANÝ

Dobrodružstvo pokračuje. Spoločenstvo prsteňa sa rozpadá, ale priateľstvá a cieľ zničiť Prsteň moci zostal. Na scénu sa dostávajú nové postavy, cesta sa kľukatí, temnota sa rozpína medzi vežami; nádej sa zmenšuje, ale nezomiera.

Prečo to stojí za to? Ak ste spolu s Martinom Luteránom putovali prvou knihou Spoločenstvo prsteňa, azda vás už oslovila Tolkienova Stredozem, jeho literárne umenie a filozofický dôvtip. Ak stretávate Pána prsteňov po prvýkrát, prísľub je veľký a stačí len začať putovať.
Ako povedal Martin: „Čítanie tohto veľkého diela môže každému otvoriť inú dôležitú tému v živote“; a keďže sám Tolkien odmietal alegorickú interpretáciu Pána prsteňov, jeho krása spočíva v slobode, s ktorou sa môžeme v tomto príbehu nájsť.

Kat_viera.png
DSC_4160_KK_edited_edited.jpg
Mgr. Matúš Sitár, PhD.
POKRAČOVANIE

Po základoch skloňovania a časovania sa na tomto kurze naučíme kompletne čítať latinské texty v prítomnom čase. Na poslednom stretnutí čaká na účastníkov prekvapenie.

Na stiahnutie

7 tipov ako
sa pripraviť na seminár

Odvykli ste si od pravidelného štúdia? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako sa lepšie pohrúžiť do čítania textov a prípravy na semináre. Prídu vám zadarmo na e-mail po vyplnení formulára nižšie.

Na stiahnutie
FAQ
subscribe
bottom of page