top of page

Lektori Kolégia online

matus%2520sitar_edited_edited.jpg
profil_Betinsky_edited_edited_edited.jpg
DSC_4139_KK_edited.jpg

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

matus sitar_platon.png
matus sitar_najvyššie filozofické ota
_matus sitar_stary zakon.png
matus sitar_ratzinger.png
Matus

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu zase o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

 

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

matus%2520sitar_edited_edited.jpg

Skúmanie prepojenia sveta a jazyka ho fascinuje už od mala a priviedlo ho až na PhD. Študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, kde sa síce dozvedel, že všetko závisí na ‚dôvere‘, ale pre hlbšie pochopenie tohto kľúčového konceptu išiel študovať filozofiu.

 

Na KU Leuven ukončil MA a MPhil a teraz si robí PhD na University of Durham, kde skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí a vo svojich kurzoch sa venuje existencializmu a filozofii Friedricha Nietzscheho.

jakub betinsky_nietzsche.png
jakub betinsky_existencializmus.png

Jakub Betinský, MA, MPhil

Jakub
profil_Betinsky_edited_edited_edited.jpg
DSC_4139_KK_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva.

 

Náboženské právo sa nachádza kdesi na pomedzí týchto disciplín, keď sa snaží zmapovať prienik božského do ľudských záležitostí. Martin v súčasnosti učí hľadať tento „prienik Boha k  ľuďom“ žiakov a študentov na viacerých školách a sám skúma, aké odpovede prináša katolícka teológia a islamské právo.

Mgr. Martin Mihalik, PhD.

final martin mihalik_náboženstvá.png
Martin
bottom of page