Jakub Betinský, MA, MPhil

Skúmanie prepojenia sveta a jazyka ho fascinuje už od mala a priviedlo ho až na PhD. Študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, kde sa síce dozvedel, že všetko závisí na ‚dôvere‘, ale pre hlbšie pochopenie tohto kľúčového konceptu išiel študovať filozofiu. Na KU Leuven ukončil MA a MPhil a teraz si robí PhD na University of Durham, kde skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí a vo svojich kurzoch sa venuje existencializmu a filozofii Friedricha Nietzscheho.

Milena Dudášová, MA

Počas pôsobenia v anglickom Oxforde sa stala členkou Catholic Voices, iniciatívy laikov, ktorým leží na srdci komunikácia viery. Fascinuje ju množstvo konvertitov, ktorých stretla, ich odvahu a vďaka nej i neuveriteľné príbehy, ktoré píše Boh, keď s Ním ľudia spolupracujú.

Takmer 10 rokov žila v zahraničí, pracovala pre charitu pre medzinárodný rozvoj, OSN projekty i v oxfordskom start-upovom centre. Momentálne pôsobí v organizačnom tíme Kolégia Antona Neuwirtha.

Ing. Miroslava Duranková, MA

Vždy bola fascinovaná osobnostným rastom, preto aktívne pôsobila v rôznych osobnosť rozvíjajúcich organizáciách ako Junior Achievement, AIESEC, Nexteria či Kolégium Antona Neuwirtha. Je presvedčená, že to, čo naozaj rozhoduje, je náš charakter a mali by sme dbať o jeho rozvoj v každom veku.

Vyštudovala odbor Charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame a jej prvé vysokoškolské štúdiá boli venované ekonómii. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Akadémie veľkých diel - vzdelávacieho programu pre stredoškolákov.

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

Veľa ľudí si dnes myslí, že katolícke učenie o viere a morálke je len spleť náhodných a zastaraných tvrdení, ktoré sú dogmaticky presadzované senilnymi starčekmi vo Vatikáne. Pravdou však je, že toto učenie bolo kriticky reflektované generáciami veľkých mysliteľov, pretože katolíckej viere je vlastná túžba po rozumovom pochopení.

Práve túžba hlbšie porozumieť viere priviedla Braňa k štúdiu teológie na jezuitskej teologickej fakulte v Bratislave. Magisterské štúdia absolvoval na KU Leuven, kde tento rok bude obhajovať dizertačnú prácu o vzťahu kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. Už tretí rok vedie v Kolégiu Antona Neuwirtha semináre a tutoriály o morálnej a politickej filozofii.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Štúdium práva na Univerzite Komenského neuspokojilo jeho túžbu po poznaní a kvalitnom vzdelaní. Preto išiel študovať na Oxfordskú univerzitu v Anglicku, kde sa vo svojom výskume pod vedením profesora Finnisa venoval venoval vzťahu práva a morálky, najmä v kontexte ľudských práv.

Okrem toho, že je právny filozof, je aj vzdelávateľ. Po návrate na Slovensko založil Kolégium Antona Neuwirtha a dodnes je jeho rektorom. Dlhé roky organizuje vzdelávacie aktivity, prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj verejnosť.

Mgr. Štefan Mazúr IM, FT

Šach - spojenie umenia, vedy a športu. Hrať uvážené a kreatívne ťahy so správnym odhadom svojich možností dáva šachu neobyčajnú hĺbku. Zlepšiť sa a napredovať si však vyžaduje pravidelný tréning a predovšetkým snahu šach spoznávať.

Štefana šach sprevádza od detstva. Je medzinárodným majstrom (IM) a FIDE trénerom (FT). V roku 2019 sa stal majstrom Slovenska a dnes je pre neho šach prácou a záľubou zároveň. Popri svojej šachovej kariére sa venoval aj štúdiu psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojom kurze odhaľuje strategické a taktické tajomstvá pre začínajúcich šachistov, ktorí sa chcú naučiť lepšie hrať túto kráľovskú hru.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva.

Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva. V jarnom trimestri bude moderovať kurzy o katolíckej liturgii a islame.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Mgr. Mária Verešová

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Pracovala s ľuďmi trpiacimi schizofréniou. Zúčastnila sa niekoľkých kurzov zameraných na rozvoj psychického zdravia a prácu s klientmi s duševnou poruchou. Je frekventantkou dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa psychologickému poradenstvu pre dospelých a taktiež nácviku relaxačných techník.

Je vydatá, má tri deti a momentálne je na materskej dovolenke. V kurzoch Kolégium ONLINE sa venuje psychologickým témam, predovšetkým témam sebapoznania, sebaprijatia, ale aj ženskej identity a vzťahovej väzby.