top of page

Lektori online kurzov na jar 2024

Jakub Betinský, MA, MPhil

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil.

V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Ing. Miroslava Duranková, MA

Vždy bola fascinovaná osobnostným rastom, preto aktívne pôsobila v rôznych osobnosť rozvíjajúcich organizáciách ako Junior Achievement, AIESEC, Nexteria či Kolégium Antona Neuwirtha. Je presvedčená, že to, čo naozaj rozhoduje, je náš charakter a mali by sme dbať o jeho rozvoj v každom veku.

Vyštudovala odbor Charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame a jej prvé vysokoškolské štúdiá boli venované ekonómii. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Akadémie veľkých diel - vzdelávacieho programu pre stredoškolákov.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Mgr. Juraj Tuleja

Juraj študoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Dokopy deväť rokov pôsobil ako učiteľ na cirkevnom gymnáziu v Prešove a na súkromnom bilingválnom gymnáziu v Trnave a z toho posledné tri roky ako nadšený moderátor Akadémie veľkých diel. Momentálne pracuje v nadnárodnej spoločnosti, ale veľké diela západnej civilizácie a hĺbavé diskusie o nich ho naďalej fascinujú a napĺňajú.

Mgr. Mária Verešová

Je psychologička a psychoterapeutka. Hľadanie a objavovanie toho, čo sa skrýva v duši človeka, ju vždy fascinovalo. Vedie ju to k pokore aj údivu. Verí, že poznávanie seba a snaha o úprimný kontakt so svojím nevedomým, ju robí lepším človekom. Baví ju sprevádzať na tejto ceste aj druhých ľudí a sprostredkovávať im toto dobrodružstvo.

Absolvovala dlhoročný výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Okrem toho absolvovala niekoľko krátkodobých výcvikov (Práca s traumou v psychoterapii, Práca s klientom v záťažových situáciách, Autogénny tréning, Muzikoterapia ako cesta k človeku, a i.)

Podieľala sa na preklade knihy „Raising a secure child“, ktorá v roku 2018 vyšla pod názvom „Kruh bezpečného rodičovstva“ vo Vydavateľstve F.

Venuje sa psychoterapii dospelých, vzdeláva v oblasti vzťahovej väzby, sebapoznania a relaxačných techník. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov SR.

Je vydatá a má 4 deti. Práve materstvo považuje za svoj najväčší sebarozvoj a je vďačná svojim deťom, že jej každodenne nastavujú zrkadlo.

bottom of page