top of page
od 28. marca

Božská komédia: Raj

každý pondelok o 17:30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

95 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Hosana! Po zdolaní pekla aj očistca sa pútnik Dante môže vydať na cestu rajom. Porozpráva sa tu so známymi svätcami, apoštolmi aj s praotcom Adamom o prvom ľudskom jazyku, u sv. Petra zloží najdôležitejšiu skúšku v živote, zahliadne Krista i Pannu Máriu v ich tele a konečne dospeje k cieľu svojej cesty.

Popri tom sa dozvieme veľa z teológie, filozofie, dejín, umenia aj ptolemaiovskej astronómie. A to všetko v sprievode Danteho nebeskej lásky Beatrice.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

Na kurze budú účastníci čítať celú poslednú kantiku Božskej komédie: Raj.

Spevy Raja budú tématicky rozdelené do jednotlivých seminárov.

Sylabus pošleme zaregistrovaným účastníkom pred začiatkom kurzu.

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 28. marca

každý pondelok o 17:30 hod.

1 - 2 hod. čítanie/počúvanie vybraných spevov podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu bola naplnená. Kurz je vypredaný.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page