top of page
od 11. januára

O čom je kresťanstvo?

každú stredu o 17.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Vieru vždy sprevádzajú aj pochybnosti, ktoré bez pomoci nevyjasníme ľahko. Rozprávať by o tom vedel aj C. S. Lewis, jeden z najvplyvnejších kresťanských apologétov svojej doby. Ako 15-ročný stratil kresťanskú vieru a približne rovnako dlho trvalo, kým ju po urputnom intelektuálnom boji a vďaka takým velikánom ako Tolkien či Chesterton opäť prijal. Možno aj preto ho nazývajú „apoštol skeptikov“.

Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve sú sériou rozhlasových prejavov, ktoré Lewis predniesol počas druhej svetovej vojny. Ich cieľom bolo vysvetliť a obhájiť základné pravdy „obyčajného“ kresťanstva: Existuje Boh? Bol Ježiš skutočne Bohom? Existuje objektívna morálka? Na všetky tieto otázky sa pozrieme spolu s ním. Len málokto dokáže podať odpovede na tieto otázky s takou analytickou jasnosťou, myšlienkovou hĺbkou, zrozumiteľnosťou a nenápadným (anglickým) humorom ako C. S. Lewis.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Kniha I. Dobro a zlo ako stopa vedúca k zmyslu vesmíru

2. Kniha II. Čomu veria kresťania

3. Kniha III. Kresťanské správanie, prvá časť

4. Kniha III. Kresťanské správanie, druhá časť

5. Kniha IV. Viac než osobnosť - prvé kroky v náuke o Trojici, prvá časť

6. Kniha IV. Viac než osobnosť - prvé kroky v náuke o Trojici, druhá časť

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 11. januára

každú stredu o 17.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov podľa syláb kurzu.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Hovory od C. S. Lewisa (Porta Libri, 2015).

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page