top of page
od 4. októbra

Kritické myslenie nestačí

každú stredu o 20.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

129 eur

15% zľava pri registrácii do 10. septembra!

Kritické myslenie je mantra posledných rokov. Boj proti hoaxom a dezinformáciám (mediálna gramotnosť), vedieť demaskovať (formálne a neformálne) logické fauly, vhľad do základným morálnych dilém a jazykových labyrintov, rozdiel medzi názorom a poznaním, vedou a poverou, faktom a hodnotou.

Precvičovanie a aplikovanie tejto mantry na súčasnú bláznivú dobu je síce conditio sine qua non ako-takého duševného zdravia, ale takéto kritické myslenie je len fragmentom z väčšej mozaiky, ktorá dokáže utíšiť existenciálnu bolesť života v postmoderne a prinavrátiť úžas nad každodennými efemérnosťami. Hovorím o filozofii a tento kurz ponúka šesť filozofických rád (life-hackov), vďaka ktorým majú čiernobiele dni potenciál opäť zahrať farbami zmysluplnosti.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Čítaj Platónové dialógy: Prečo sú bibliou kritického myslenia?

2. Napíš svoju vlastnú Etiku: Ako chápeš dobrý život?

3. Hovor so stoikmi a existencialistami: Je možný vnútorný pokoj v absurdnom svete?

4. Zamysli sa nad Božou existenciou: Kde bol Boh počas holokaustu?

5. Všímaj si krásu: Je umenie formou poznávania?

6. Otvor knihy, ktoré ťa prelistujú: Mení literatúra srdce človeka?

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 4. októbra

každú stredu o 20.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením. Nie všetky texty sú v angličtine.

AKTUÁLNA TÉMA

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page