top of page
od 31. marca

Katolícke listy a list Hebrejom

každý piatok o 17.30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Katolícke listy (Petrove, Jánove a Júdov a Jakubov) stoja tak trochu v závetrí Nového zákona. Sú za náročnými Pavlovými listami a pred ešte náročnejšou Apokalypsou. Napriek tomu prinášajú hodnotné informácie o Cirkvi apoštolskych čias a jej témach, osobe Ježiša Krista, jeho druhom príchode, správnom kresťanskom živote, ale aj liturgickom slávení. Súčasťou kurzu je aj list Hebrejom.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Jakubov list

2. Prvý Petrov list

3. Druhý Petrov list a Júdov list

4. Jánove listy

5. List Hebrejom, 1 - 7 kapitola

6. List Hebrejom, 8 - 13 kapitola

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 31. marca

každý piatok o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Nového zákona.

Novinka

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page