top of page
od 27. marca

Rozprávania o Ježišovom pôsobení II.: Ježiš v podobenstvách a výrokoch
o sebe

každý pondelok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

V predchádzajúcom kurze sme spoznávali Ježišovu osobu cez úvod jeho účinkovania a reč na vrchu v evanjeliu podľa Matúša. V tomto kurze budeme čítať 2. polovicu 1. časti knihy Ježiš Nazaretský od Benedikta XVI. a pozrieme sa na Ježiša, ako sa zjavuje vo svojich podobenstvách v Lukášovom evanjeliu ako aj v obrazoch a výrokoch o sebe v Jánovom evanjeliu.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Podobenstvá I

2. Podobenstvá II

3. Jánovská otázka

4. Voda, vinič a víno

5. Chlieb a pastier

6. Petrovo vyznanie a Premenenie

7. Boží Syn a Syn

8. Ja Som

Príprava

na stretnutia

od 27. marca

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17.30 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Ježiš Nazaretský od Jozefa Ratzingera.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page