top of page
od 9. novembra

Rozprávania o Ježišovom detstve

každú stredu o 17.30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

Vianočný špeciál.

Pripravte sa na tieto Vianoce inak, ako doposiaľ! Prečítajte si s nami knihu Benedikta XVI. o detstve Ježiša Krista, ako ho podávajú evanjeliá. Emeritný pápež si všíma každý detail evanjeliových rozprávaní, vrátane zvierat pri jasličkách a betlehemskej hviezdy, a dáva ho do kontextu Starého zákona. Hlbší zmysel jeho slov odhalíme v spoločnej diskusii.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Ježišov pôvod

2. Zvestovanie podľa Lukáša

3. Zvestovanie podľa Matúša

4. Ježišovo narodenie v Betleheme

5. Mudrci od východu

6. Útek do Egypta a 12-ročný Ježiš v chráme

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 9. novembra

každú stredu o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov podľa syláb kurzu.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Ježiš Nazaretský od Jozefa Ratzingera.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page