top of page
od 19. septembra

Islam a kresťanstvo: spletité cesty a veľké otázky náboženstiev

každý pondelok o 18.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

99,99 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Len málo skutočností dnešného sveta vzbudzuje tak veľa otázok ako islam. Náboženstvo Blízkeho východu je považované za hlbokú duchovnú cestu, praktický životný program, ale aj za politický systém. Ako sa však v islame vyznať? Je to skôr cesta lásky a poznania Boha, či prostriedok moci?

Počas kurzu budeme čítať ústredné časti Koránu a islamskej duchovnej tradície, porovnáme ich s textom Biblie a kresťanskej tradície. Oboznámime sa s radikálnymi prúdmi v islame, aj s islamskou mystikou a moslimským chápaním spirituality. Spoznáme tak tajomné pramene druhej najväčšej náboženskej tradície ľudstva, nie však cez sprostredkované novinové články otáznej dôveryhodnosti, ale prostredníctvom primárnej literatúry islamskej tradície, ktorú moslimovia považuje za vlastnú a riadia sa ňou.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Pravoverné a nepravoverné formy kresťanstva v čase vzniku islamu

2. Mohamed v Mekke: apokalyptické obdobie

3. Mohamed v Medine: líder rýchlo rastúcej komunity

4. Korán a Biblia: podobnosti a rozdiely

5. Šaria: životná cesta moslima

6. Láska ako cesta k Bohu: moslimské a kresťanské perspektívy

7. Wahhábizmus: radikálnejšie reformné hnutie v dnešnom islame

8. Pápež František a Veľký imám mešity Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb: O ľudskom bratstve

Príprava

na stretnutia

od 19. septembra

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 18.00 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva. Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page