top of page
od 10. januára

Filozofia smrti

každý utorok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

129 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Smrť je niečo, čomu sa nedá uniknúť. Myšlienku na ňu sprevádza často strach a nepokoj; úmyselne ju vytesňujeme a ignorujeme. Čo to ale smrť je a ako o nej uvažovať nielen z pohľadu teológie, ale najmä filozofie?

Pozývame vás na filozofické uvažovanie o koncepte smrti, aby ste získali väčší pokoj, odvahu a rozvahu v existenciálnej konfrontácii s touto tajuplnou realitou nášho života.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Ľudská identita: Sme myseľ v stroji?

2. Platón a nesmrteľnosť duše

3. Akvinský a nesmrteľnosť duše a tela

4. Ľudská efemérnosť a zmysel života

5. Smrť a smútok

6. Smrť a bioetika


7. Smrť a samovražda

8. Smrť a vďačnosť

Príprava

na stretnutia

od 10. januára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý utorok o 17.30 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením. Nie všetky texty sú v angličtine.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page