od 19. septembra

Dejiny filozofie v kocke: Od Sokrata k Wittgensteinovi

každý pondelok o 18.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

129 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Ponúknuť dejiny filozofie v kocke je nevyhnutne pozvaním do tejto „kocky“ vstúpiť, rozširovať ju a ultimátne myslieť outside the box - teda poukázať na to, že táto kocka je len odrazovým mostíkom. Cieľom a ambíciou tohto kurzu je ponúknuť účastníkom prierez dejinami ľudského myslenia, pochybovania a pýtania sa, pričom dôraz je obzvlášť kladený na tých mysliteľov, ktorí priniesli radikálny či zásadný prínos do hľadania odpovede na pôvodne Sokratovu otázku toho, ako by mal človek žiť (a kým teda je).

Kurz Dejiny filozofie v kocke vás pozýva prebádať istú časť nášho ľudského príbehu, pretože pohľadom späť, a spoznaním odkiaľ sme prišli, môžeme oveľa lepšie pochopiť ako sme sa ocitli práve tam, kde sme – a kam ísť.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Sokrates: Od pralátky k človeku

2. Augustín: Vnútorné svetlo

3. Akvinský: Pokrstenie Aristotela

4. Descartes: Solipsistický egotrip?

5. Hume a Kant: Empatia vs. ľudské práva

6. Hegel: Filozofia dejín a Marxova utópia

7. J. S. Mill: Nespokojný Sokrates a spokojné svine

8. Wittgenstein: Tajomstvo neexistuje

 

Príprava

na stretnutia

od 19. septembra

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 18.00 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením. Nie všetky texty sú v angličtine.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Skúmanie prepojenia sveta a jazyka ho fascinuje už od mala a priviedlo ho až na PhD. Študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, kde sa síce dozvedel, že všetko závisí na ‚dôvere‘, ale pre hlbšie pochopenie tohto kľúčového konceptu išiel študovať filozofiu. Na KU Leuven ukončil MA a MPhil a teraz si robí PhD na University of Durham, kde skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí a vo svojich kurzoch sa venuje existencializmu a filozofii Friedricha Nietzscheho.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.