top of page
od 9. januára

Dejiny filozofie v kocke

každý pondelok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

129 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Či už filozofiu vtesnáme do akokoľvek malej kocky, vždy by nás mala učiť myslieť „out of the box“. Na tomto kurze sa o tom presvedčíte prostredníctvom autorov, ktorí zásadným spôsobom posunuli uvažovanie o odpovedi na prvotnú Sokratovu otázku, ako by mal človek žiť.

Uvidíme, ako sa dopĺňajú myšlienky Augustína, Akvinského a Descarta, ako ich koncepty nabúral Hume, a čo mu na to povedal Kant. Hegel otočí našu diskusiu od jednotlivca k oduševnenému univerzu, no Mill sa zase obráti k človeku a jeho bolesti. A Wittgenstein na záver úplne zmení perspektívu. Poznajte prostredníctvom tohto kurzu, odkiaľ sme prišli, aby ste mohli lepšie pochopiť, ako sme sa ocitli práve tam, kde sme – a kam máme ísť.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Sokrates: Od pralátky k človeku

2. Augustín: Vnútorné svetlo

3. Akvinský: Pokrstenie Aristotela

4. Descartes: Solipsistický egotrip?

5. Hume a Kant: Empatia vs. ľudské práva

6. Hegel: Filozofia dejín a Marxova utópia

7. J. S. Mill: Nespokojný Sokrates a spokojné svine

8. Wittgenstein: Tajomstvo neexistuje

Priprava

Príprava

na stretnutia

od 9. januára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17.30 hod.

Schopnosť čítať filozofické texty v angličtine s porozumením. Nie všetky texty sú v angličtine.

TOP 5

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                     

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page