top of page
od 11. apríla

Človek ako osoba

každý štvrtok od 19:30 hod.

7 stretnutí, 90 min.

130 eur

Prihlasovanie končí 3. apríla 2024.

Pilátovo slávne Ecce home rezonuje aj dnes a každá generácia (a doba) by si mala znovu a znovu položiť otázku “Kto je človek?”. V kurze budeme spolu čítať knihu z filozofickej antropológie, v ktorej nás jej autor Jan Sokol, český filozof a chartista, pozýva vydať sa na objavnú cestu toho, čo znamená povedať, že človek je osoba.

Obsah kurzu

7 stretnutí, 90 min.

1. Úvod + Part I: Člověk zvenčí (kapitoly 1. Podivný živočich; 2. Vnímání, zvědavost; učení; 3. Muž a žena; 4. Rod, kmen a populace; 5. Společenský živočich)

2. Part I: Člověk zvenčí (6. Vesnice a město; 7. Řeč a jazyk; 8. Jazyk a národ; 9. Výchova a vzdělávání)

3. Part II: Vlastní zkušenost (1. Fenomenologická metoda; 2. Svět a smyslová zkušenost; 3. Věci, pojmy, slova; Exkurs: Fenomenologie a malířství; 4. Z čeho žijeme?; 5. Život jako starost)

4. Part II: Vlastní zkušenost (6. Jednání, svoboda a zvyk; 7. Přítomnost, čas a nadhled; 8. Dějinnost; 9. Stárnutí a smrt; 10. Co po nás zůstane?)

5. Part III: Druhý - ty (1. Osoba jako role; 2. Vlastní jméno; 3. Řeč a rozhovor; 4. Pravda, omyl a lež; 5. Tvář)

6. Part III: Druhý - ty (6. Čest, ctnost a úcta; 7. Po dobrém a po zlém; 8. Vina, trest a smíření; 9. Láska jako péče o druhého; 10. Osoba, společnost a svoboda)

7. Záverečná reflexia

Príprava

na stretnutia

od 11. apríla

1 hodina čítania vybranej literatúry

Predpoklady

k účasti na kurze

každý štvrtok od 19:30 hod.

Je potrebné mať vlastnú kópiu knihy: Jan Sokol, Človek jako osoba (2016). Je síce vypredaná, ale Masarykova univerzita ju má ako pdf na stránke zadarmo: https://is.muni.cz/www/384/30618506/koncepty/Jan-Sokol-Clovek-jako-osoba.pdf

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil. V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page