top of page
od 11. januára

Dostojevskij:
Bratia Karamazovovci

každý štvrtok o 8.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

125 eur

Ponorením sa do geniálneho príbehu Bratov Karamazovovcov metódou “inside out” budeme počas ôsmich týždňov zažívať silné emócie a zamýšľať sa nad dôležitými myšlienkami o sebe, svete, Bohu, utrpení, kresťanstve, láske, priateľstve, rodine… A bude nás pritom viesť génius - majster Dostojevskij. Táto kniha je tak nabitá emóciami a myšlienkami, že si priam pýta, aby ju človek čítal v skupine, kde sa o nej môže otvorene a na úrovni porozprávať. A keď má ta skupina aj kompetentného a skúseného moderátora, ktorý nedovolí, aby sa kĺzala po povrchu, máš namiešané na riadny intelektuálno-duchovno-psychologický kokteil, ktorý ti zmení život.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

5. Deviata a desiata kniha

6. Jedenásta kniha

7. Dvanásta kniha

8. Epilóg

Príprava

na stretnutia

od 11. januára

3 - 5 hodín čítania vybraných častí knihy podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie knihy Bratia Karamazovovci.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý štvrtok o 8.00 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Bratia Karamazovovci od F. M. Dostojevského.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Veľa ľudí si dnes myslí, že katolícke učenie o viere a morálke je len spleť náhodných a zastaraných tvrdení, ktoré sú dogmaticky presadzované senilnymi starčekmi vo Vatikáne. Pravdou však je, že toto učenie bolo kriticky reflektované generáciami veľkých mysliteľov, pretože katolíckej viere je vlastná túžba po rozumovom pochopení.

Práve túžba hlbšie porozumieť viere priviedla Braňa k štúdiu teológie na jezuitskej teologickej fakulte v Bratislave. Magisterské štúdia absolvoval na univerzite v belgickom Leuvene, kde tiež obhájil dizertačnú prácu o vzťahu kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. V Kolégiu Antona Neuwirtha vedie semináre a tutoriály o morálnej a politickej filozofii.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page