top of page

Stupeň potrebných znalostí

Pri každom kurze sú potrebné znalosti indikované na stupnici od 1-3. Pozrite si vysvetlenie jednotlivých stupňov:

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Stupeň 1
Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.27.png

Stupeň 2
Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.51.png

Stupeň 3
Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.

bottom of page