top of page
3.png

23. august - 25. august 2024

pre mužov

Kolégium OFFLINE Logo.png

INTELEKTUÁLNE POOKRIATIE PRE MUŽOV

Doprajte si v lete aktívnu dovolenku plnú kvalitných rozhovorov, dobrej spoločnosti a chutného jedla.

Mužnosť je v kríze, počúvame z viacerých strán. V priestore sociálnych sietí vyrástlo na tejto téme množstvo influencerov a samozvaných guru. Od Jordana Petersona, Davida Goggins-a až po Andrew Tate-a. Mnohí neraz ponúkajú falošné tipy na to, čo by muži mali robiť a akí by mali byť.


Byť dobrým mužom bolo vždy výzvou. Čo to presne znamená bolo otázkou v minulosti, rovnako ako dnes. Čo to znamená obeta? Ako byť odvážny? Čo je to mužské priateľstvo? Ako byť dobrým otcom? Ako pristupovať k svojmu telu?


Pozývame ťa hľadať odpovede na tieto hlboké otázky v čisto mužskej partii. Otvorené diskusie v sprievode velikánov ako Tolstoj, Rembrandt, Buonaroti, či Bernanos budú viesť náš rektor Martin Luterán a riaditeľ Branislav Kuljovský.

Cena pobytu je 210 eur pre jednu osobu.

Cena zahŕňa:

 • ubytovanie v kaštieli na dve noci

 • stravu trikrát denne a malé občerstvenie počas prestávok

 • päť diskusných seminárov pod vedením Martina Luterána a Branislava Kuljovského

 • neformálny program (premietanie filmu, športové popoludnie, whiskey night)
   

Dopravu si účastníci hradia sami.

Prihlasovanie na pobyt Kolégium OFFLINE pre mužov končí o polnoci 31. júla 2024.

S kým budete
na seminároch diskutovať?

Kuljovsky.jpg

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou. V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Mgr. Martin Luterán, M.Jur., M.Phil., D.Phil.

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v štúdiu práva a právnej filozofie pokračoval na Oxfordskej univerzite pod vedením Johna Finnisa. V doktorandskom výskume sa zameral na niektoré otázky týkajúce sa proporcionality v práve a etike s osobitným zreteľom na európske právo v oblasti ľudských práv, za čo v roku 2009 získal na Oxforde titul doktor filozofie.

V tom istom roku založil s priateľmi Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré dodnes vedie. Zároveň bol do roku 2011 prvým predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré založil v roku 2002. V roku 2015 hosťoval ako lektor na John Jay Institute vo Filadelfii. Okrem vedenia seminárov pre študentov vysokoškolského Kolégia prednáša o etike, prirodzenom zákone a charakterovom vzdelávaní aj stredoškolákom a odbornej verejnosti.

Luteran.jpg

Ako bude vyzerať
harmonogram pobytu?

raňajky

seminár 1

prestávka

seminár 2

obed

športové popoludnie

seminár 3

večera

Whiskey night

Presný časový harmonogram pošleme každému účastníkovi včas. Počas prvého dňa pobytu začne registrácia a ubytovanie približne o 15:30 hod. Predpokladaný záver programu pobytu bude o 14:00 hod. Zmena programu alebo úprava harmonogramu vyhradená.

Kapacita pobytu je obmedzená a preto sa prihláste čím skôr. Prihlasovanie končí 31. júla 2024.

 • Môžem darovať celý kurz?
  Môžete. Najjednoduchší spôsob však bude, ak vyplníte registráciu na daný kurz, ktorý chcete kúpiť a na online@kolegium.org nám napíšete meno a email, komu chcete kurz darovať. My vám následne pošleme darčekovú poukážku. Obdarovaný v tomto prípade sa už nemusí opäť registrovať.
 • Mám zľavový kód na kurzy. Môžem svojmu blízkemu darovať celý kurz v zľave?
  Nie. Zľavové kódy si vedia uplatniť len tí záujemcovia o kurz, ktorí dostali zľavový kód. Kúpiť celý kurz je možné iba v uvádzacej zľave alebo v plnej sume.
 • Pre koho sú určené online kurzy?
  Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
 • Čo potrebujem k účasti na kurzoch?
  Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať: Spoľahlivé pripojenie na internet Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
 • Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?
  Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
 • Aká je náročnosť kurzov?
  Kurzy sú odstupňované podľa náročnosti od 1-3: Náročnosť 1 Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre. Náročnosť 2 Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka. Náročnosť 3 Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.
 • Čo všetko je v cene kurzu?
  Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti. Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
 • Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?
  Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.
bottom of page