top of page
od 19. septembra

V čo veria katolíci?

každý pondelok o 20.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

99,99 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Čo dnes znamená veriť? Ako nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje pravé ľudské bytie? V roku 1967 predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity v nemeckom Tübingene, ktorej cieľom bolo priniesť nanovo premyslené odpovede na tieto otázky.

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je okrem analýzy postoja viery v dnešnom svete aj komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera v roku 1981 za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvod: Viera dnes a jej kresťanská podoba

2. Boh

3. Trojica

4. Ježiš Kristus

5. Tajomstvá Ježišovho života

6. Duch a Cirkev

7. Eschatológia: Koniec sveta, vzkriesenie, súd

8. „Štruktúry kresťanstva“

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 19. septembra

každý pondelok o 20.30 hod.

2-3 hodiny čítania textu z knihy (podľa inštrukcie lektora). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie knihy.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie Úvodu do kresťanstva od Jozefa Ratzingera.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Veľa ľudí si dnes myslí, že katolícke učenie o viere a morálke je len spleť náhodných a zastaraných tvrdení, ktoré sú dogmaticky presadzované senilnymi starčekmi vo Vatikáne. Pravdou však je, že toto učenie bolo kriticky reflektované generáciami veľkých mysliteľov, pretože katolíckej viere je vlastná túžba po rozumovom pochopení.

Práve túžba hlbšie porozumieť viere priviedla Braňa k štúdiu teológie na jezuitskej teologickej fakulte v Bratislave. Magisterské štúdia absolvoval na univerzite v belgickom Leuvene, kde tiež obhájil dizertačnú prácu o vzťahu kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. V Kolégiu Antona Neuwirtha vedie semináre a tutoriály o morálnej a politickej filozofii.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page