top of page
od 19. septembra

Božská komédia: Peklo

každý pondelok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Vydáme sa na výpravu do hlbín pekla, ktorá sa začína v temnom lese, preniká stále väčšmi do ľudskej zloby a končí sa nečakaným obratom. Prečítame si jedno z najlepších, najslávnejších, najtajomnejších a najvplyvnejších diel svetovej literatúry a porozprávame sa o ňom.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Vstup do pekla

2. Horné peklo

3. Vstup do dolného pekla

4. Násilníci

5. Klamári: kupliari a zvodcovia, svätokupci a astrológovia

6. Klamári: korupčníci, pokrytci a zlodeji

7. Klamári: zlí radcovia, rozkolníci a falšovatelia

8. Kokytos - zradcovia

Príprava

na stretnutia

od 19. septembra

Čítanie vybraných spevov podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17.30 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page