top of page
od 3. októbra

Spiritualita a mystika svätej omše

každý utorok o 19.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

15% zľava pri registrácii do 10. septembra!

Eucharistia je jedno z najhlbších tajomstiev katolíckej viery. Spoločenstvo lámania chleba bolo stavebným kameňom Cirkvi už od jej prvotných čias. Stredovek zdôraznil reálnu prítomnosť Krista pod spôsobmi chleba a vína. Čím však môže byť Eucharistia pre veriaceho človeka?

V tomto kurze načrieme do najdôležitejších textov kresťanskej tradície, ktoré sprístupňujú tajomstvo Eucharistie ľudskej viere a chápaniu. Objasníme svedectvo Nového zákona, začítame sa do Učenia dvanástich apoštolov (Didaché), textov stredovekých koncilov, ale aj mystikov, ktorí tajomstvo Eucharistie žili vlastným životom. Nakoniec sa zapojíme do neutíchajúcej diskusie o slávení svätej omše v „tradičnom obrade“ po latinsky, či v ľudovej reči, ktorú zaviedol Druhý vatikánsky koncil. Kurz je nasmerovaný na prehĺbenie osobnej eucharistickej spirituality a jej vnútornému porozumeniu.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Rodinné slávenie židovskej Paschy – predchodca Eucharistie?

2. Tajomstvo Eucharistie v Novom zákone (Posledná večera a Pavlov List Korinťanom).

3. Učenie dvanástich apoštolov (Didaché) a svedectvo Cirkvi mučeníkov.

4. Eucharistia v rannej Cirkvi

5. Reálna prítomnosť Krista v Eucharistii a stredoveké koncily.

6. Mystici svedčia o tajomstve Eucharistie.

7. Spiritualita liturgie po Druhom vatikánskom koncile.

8. Teológia Eucharistie podľa Benedikta XVI.

Príprava

na stretnutia

od 3. októbra

Čítanie vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Predpoklady

k účasti na kurze

každý utorok o 19.30 hod.

Schopnosť čítať akademické texty. Účastníci by mali poznať základné reálie katolíckeho obradu.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page