od 1. apríla

Apokalypsa

každý piatok o 9:00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

80 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a dostávajte novinky o kurzoch.

Hrozná a tajomná alebo plná nádeje vo víťazstvo?

Koľkokrát ste už počuli o Apokalypse, no nikdy ste nemali dostatok času si ju prečítať? My vám ponúkame čas a priestor na to, aby ste spolu so skúseným lektorom a ďalšími trinástimi ľuďmi s rovnakými záujmami a hodnotami mohli čítať a diskutovať o Zjavení apoštola Jána, známom aj pod gréckym názvom Apokalypsa, poslednej knihe Svätého Písma, ktorá završuje jeho príbeh.

Jej obsah je však tajomný, nejasný a hrozivý, a preto bola neraz bola v dejinách Cirkvi odmietaná, neraz všakovako vysvetľovaná. Je dôležité, aby kresťania poznali symboliku a súvislosti tejto veľmi diskutovanej knihy. Poďte si preto s nami prečítať Jánovo Zjavenie vo svetle celej Biblie, Tradície, historických a liturgických súvislostí, rozličných prístupov k jeho výkladu a diskutovať o nich.

Tento kurz je určený pre ľudí na dôchodku - aj takto chceme našim drahým rodičom a starým rodičom vytvoriť komfortné prostredie, kde budú môcť so svojimi rovesníkmi čítať tajuplnú Apokalypsu.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Syn človeka a listy cirkvám

2. Sediaci a baránok; 7 pečatí

3. Poľnice a čaše

4. Žena a drak; šelmy a baránok

5. Porážka nepriateľov

6. Nové nebo a nová zem. Nový Jeruzalem

 

Príprava

na stretnutia

od 1. apríla

1 - 2 hod. čítania vybraných pasáží podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie katolíckeho prekladu Biblie.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý piatok o 9:00 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Náročnosť kurzu

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.