top of page
od 21. septembra

Apokalypsa

každú stredu o 17.30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99,99 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

Zjavenie apoštola Jána, známe aj pod gréckym názvom Apokalypsa, je posledná kniha Svätého Písma, ktorá završuje jeho príbeh. Jej obsah je však tajomný, nejasný a hrozivý, a preto bola neraz v dejinách Cirkvi odmietaná či všakovako vysvetľovaná.

Poďte si preto s nami prečítať Jánovo Zjavenie vo svetle celej Biblie, Tradície, historických a liturgických súvislostí, rozličných prístupov k jeho výkladu a diskutovať o nich.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Syn človeka a listy cirkvám

2. Sediaci a baránok; 7 pečatí

3. Poľnice a čaše

4. Žena a drak; šelmy a baránok

5. Porážka nepriateľov

6. Nové nebo a nová zem. Nový Jeruzalem

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 21. septembra

každú stredu o 17.30 hod.

1 - 2 hod. čítania vybraných pasáží podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie katolíckeho prekladu Biblie.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Svätého písma.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page