top of page
kriticke-myslenie
od 8. februára

Kritické myslenie nestačí

každú stredu o 20.00 hod
Aktuálna
téma

6 stretnutí, 90 min.

129 eur

profil_Betinsky_edited_edited_edited.jpg

Prihlasovanie na špeciál trvá do polnoci 30. januára 2023.

Kritické myslenie je mantra posledných rokov. Boj proti hoaxom a dezinformáciám (mediálna gramotnosť), vedieť demaskovať (formálne a neformálne) logické fauly, vhľad do základných morálnych dilém a jazykových labyrintov, rozdiel medzi názorom a poznaním, vedou a poverou, faktom a hodnotou.

 

Precvičovanie a aplikovanie tejto mantry na súčasnú bláznivú dobu je síce conditio sine qua non ako-takého duševného zdravia, ale takéto kritické myslenie je len fragmentom z väčšej mozaiky, ktorá dokáže utíšiť existenciálnu bolesť života v postmoderne a prinavrátiť úžas nad každodennými efemérnosťami. Hovorím o filozofii a tento kurz ponúka šesť filozofických rád (life-hackov), vďaka ktorým majú čiernobiele dni potenciál opäť zahrať farbami zmysluplnosti.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Čítaj Platónové dialógy: Prečo sú bibliou kritického myslenia?

2. Napíš svoju vlastnú Etiku: Ako chápeš dobrý život?

3. Hovor so stoikmi a existencialistami: Je možný vnútorný pokoj v absurdnom svete?

4. Zamysli sa nad Božou existenciou: Kde bol Boh počas holokaustu?

5. Všímaj si krásu: Je umenie formou poznávania?

6. Otvor knihy, ktoré ťa prelistujú: Mení literatúra srdce človeka?

Priprava

Príprava

na stretnutia

od 8. februára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Predpoklady
k účasti na kurze

Každú stredu od 20.00 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited_edited.jpg

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil.

 

V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr
bottom of page