top of page
Kolégium OFFLINE 2024 bannery na web (2).png

21. - 23. júl 2024

spravodlivosť
a milosrdenstvo

LETNÝ VZDELÁVACÍ POBYT

Doprajte si v lete aktívnu dovolenku plnú kvalitných rozhovorov, dobrej spoločnosti a chutného jedla.

Kresťanstvo je náboženstvom lásky, pobáda nás milovať a byť milosrdní k svojim blížnym, ako je k nám milosrdný Boh. Nie sú však milosrdenstvo a spravodlivosť v napätí? Vyžaduje si milosrdenstvo potlačenie spravodlivosti, a naopak zase spravodlivosť potlačenie milosrdenstva?


Nejde len o teologickú otázku. Denne sa zamýšľame napríklad nad tým, či sú niektoré zákony našej krajiny spravodlivé. Denne stojíme pred dilemou, či sú niektoré naše konania voči iným ľuďom - našim deťom, priateľom, či susedom - spravodlivé, resp. či by sme miesto spravodlivosti nemali byť milosrdní. 


Koniec koncov, spravodlivosť je aj otázkou vojenského konfliktu, ktorý sa odohráva pár kilometrov od nás. Môže byť vojna niekedy spravodlivá?

Odpovede na tieto aktuálne otázky budeme hľadať v dielach velikánov ako svätý Pavol, svätý Tomáš Akvinský, Rembrandt a ďalší.

Cena pobytu je 210 eur pre jednu osobu.

Cena zahŕňa:

 • ubytovanie v kaštieli na dve noci

 • stravu trikrát denne a malé občerstvenie počas prestávok

 • 6 diskusných seminárov s akademikmi Martin Mihalikom a Matúšom Sitárom

 • kolokvium, premietanie filmu a ďalší neformálny program
   

Dopravu si účastníci hradia sami.

Prihlasovanie na pobyt Spravodlivosť a milosrdenstvo končí o polnoci 30. júna 2024.

S kým budete
počas seminárov diskutovať?

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite, Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku a na Univerzite Komenského. Počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje
katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

DSC_4139_KK_edited.jpg
matus-sitar_edited.jpg

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám. 
 

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Ako bude vyzerať
harmonogram pobytu?

raňajky

seminár 2

prestávka

seminár 3

obed

poobedná siesta

seminár 4

večera

premietanie filmu

Presný časový harmonogram pošleme každému účastníkovi včas. Počas prvého dňa pobytu začne registrácia a ubytovanie približne o 15:30 hod. Predpokladaný záver programu pobytu bude o 14:00 hod. Zmena programu alebo úprava harmonogramu vyhradená.

Kapacita pobytu je obmedzená a preto sa prihláste čím skôr. Prihlasovanie končí 30. júna 2024.

 • Môžem darovať celý kurz?
  Môžete. Najjednoduchší spôsob však bude, ak vyplníte registráciu na daný kurz, ktorý chcete kúpiť a na online@kolegium.org nám napíšete meno a email, komu chcete kurz darovať. My vám následne pošleme darčekovú poukážku. Obdarovaný v tomto prípade sa už nemusí opäť registrovať.
 • Mám zľavový kód na kurzy. Môžem svojmu blízkemu darovať celý kurz v zľave?
  Nie. Zľavové kódy si vedia uplatniť len tí záujemcovia o kurz, ktorí dostali zľavový kód. Kúpiť celý kurz je možné iba v uvádzacej zľave alebo v plnej sume.
 • Pre koho sú určené online kurzy?
  Kurzy Kolégia ONLINE sú pre určené pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné vzdelávanie - bez ohľadu na vek, akademické alebo profesionálne zameranie. Väčšina kurzov nevyžaduje predchádzajúce vedomosti o daných témach - niektoré kurzy však narábajú s pojmami vlastnými kresťanskej viere, alebo vyžadujú, aby účastníci disponovali predmetnou literatúrou.
 • Čo potrebujem k účasti na kurzoch?
  Semináre sa odohrávajú online, preto by účastníci mali mať: Spoľahlivé pripojenie na internet Funkčný mikrofón, slúchadlá a webkameru Tichú miestnosť/priestor, v ktorom nebudú počas seminára rušení oni, ani ostatní účastníci Zmyslom diskusných online seminárov je aktívna účasť na prebiehajúcej diskusii, preto by účastníkom nemala chýbať ochota zapájať sa ako aj aktívne počúvať. K niektorým kurzom je potrebné vlastniť knihu, ktorá je predmetom kurzu. K väčšine kurzov však budú materiály dodané Kolégiom.
 • Sú všetky semináre naživo, alebo sa dajú samostatne stiahnuť a pozrieť?
  Kolégium ONLINE sa odohráva výhradne naživo - všetky kurzy sú diskusné. Pre viac info o materiáloch ku kurzom navštívte stránky jednotlivých kurzov.
 • Aká je náročnosť kurzov?
  Kurzy sú odstupňované podľa náročnosti od 1-3: Náročnosť 1 Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre. Náročnosť 2 Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka. Náročnosť 3 Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.
 • Čo všetko je v cene kurzu?
  Všetky kurzy sú vedené prvotriednymi lektormi - niektoré sa však líšia v otázkach prípravy a náročnosti. Detailnejšie informácie nájdete na jednotlivých stránkach kurzov. Väčšina kurzov má v cene zahrnuté materiály ku každému semináru - s výnimkou tých kurzov, kde je potrebné aby účastníci vlastnili predmetnú literatúru.
 • Môžem sa prihlásiť na viac kurzov?
  Áno - môžete sa prihlásiť na neobmedzený počet kurzov za predpokladu, že sa neprekrýva čas ich konania a môžete sa ich všetkých zúčastňovať.
bottom of page