top of page

Dr. Marcin J. Suskiewicz

Marcin J. Suskiewicz je biochemik a štrukturálny biológ, ktorý v súčasnosti vedie výskumnú skupinu vo francúzskom Národnom centre pre vedecký výskum (CNRS). Okrem profesionálneho záujmu o štruktúru a funkciu bielkovín sa zaujíma aj o históriu a filozofiu vedy a o rozhranie medzi vedou a teológiou.

Narodil sa a vyštudoval v Poľsku, ukončil štúdium biochémie na Oxfordskej univerzite a PhD vo Viedni, po ktorom nasledoval postdoktorandský výcvik v Oxforde. V roku 2021 sa usadil vo Francúzsku. Je manželom a otcom a laickým dominikánom.

Mgr. Mária Verešová

Hľadanie a objavovanie toho, čo sa skrýva v duši človeka, ju vždy fascinovalo. Vedie ju to k pokore aj údivu. Verí, že poznávanie seba a snaha o úprimný kontakt so svojím nevedomým, ju robí lepším človekom. Baví ju sprevádzať na tejto ceste aj druhých ľudí a sprostredkovávať im toto dobrodružstvo. Za najväčší sebarozvoj vo svojom živote považuje materstvo a je vďačná svojim deťom, že jej každodenne nastavujú zrkadlo.

Po štúdiu psychológie sa niekoľko rokov venovala práci s ľuďmi trpiacimi schizofréniou. V súčasnosti sa venuje psychologickému poradenstvu pre dospelých, taktiež práci s relaxačnými technikami. Občasne prednáša o vzťahovej väzbe a zaujíma sa o oblasť ženskej identity. Jej vášňou je psychodynamická psychoterapia. V kurzoch Kolégium ONLINE sa venuje psychologickým témam, predovšetkým témam sebapoznania, sebaprijatia a vzťahovej väzby.

Marta Lukačišinová, PhD.

Od malička ju bavila matematika, na strednej ju začala fascinovať molekulárna a bunková biológia: systémy ktoré tvoria základy života, sú tak univerzálne a zároveň tak malé a skryté. Prihlásila sa teda na kurz pre nerozhodných s názvom Natural Sciences na University College London, kde nakoniec skončila bakalára z "Molecular and Cell Biology and Mathematics and Statistics". Biológiu a matematiku odvtedy s radosťou prepája, má rada automatizované experimenty, pokročilejšie štatistické a sekvenčné analýzy, aj matematické modelovanie. Počas PhD na IST Austria aj počas terajšieho výskumu na Technione v Izraeli sa týmito metódami venuje hlavne baktériám, antibiotikám, a tomu prečo antibiotiká nezaberajú.

Martin Lukačišin, PhD.

Na konci strednej školy chcel zistiť, ako neživé molekuly môžu vytvárať život. Po dôkladnom štúdiu bunkových súčiastok na Fakulte biochémie v Oxforde našiel odpoveď v systémovej (nie systematickej) biológii - tej, ktorá skúma interakcie týchto súčiastok a to, akými spôsobmi je konkrétny biologický systém viac než len ich súčet. Systémovej biológii sa venoval na doktoráte na IST Austria a venuje sa jej dodnes, momentálne v oblasti imunitného systému na Technione v Izraeli.

Dr. William E. Carroll

William Carroll je váženým hosťujúcim profesorom na fakulte filozofie Univerzity ekonómie a práva Zhongnan v čínskom Wuhane. Zároveň hosťuje ako profesor filozofie aj na čestnom kolégiu Hongyi Wuhanskej univerzity. Zaoberá sa európskou históriou a históriou vedy. Venuje sa téme aristotelovského chápania vedy v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve, okrem toho rozvíja doktrínu stvorenia ex nihilo. Pôsobí aj v Južnej Amerike, kde prednáša a organizuje workshopy o Tomášovi Akvinskom a súčasnej vede. Je autorom niekoľkých kníh, medzi nimi aj knihy Stvorenie a veda, ktorej slovenský preklad vydalo Kolégium.

Ako vedúci výskumný pracovník vedie v Kolégiu semináre o vzťahu metafyziky so súčasnou vedou a o koncepte stvorenia ex nihilo.

Mgr. Mária Kolesárová, Ph.D.

Racionálne uvažovanie o témach, ktoré sú spoločensky emocionálne veľmi nabité, je dnes potrebné ako soľ. Takými sú problémy riešené na poli bioetiky. Technologická civilizácia pred nás postavila dilemy na rozmedzí života a smrti, ktoré si vyžadujú našu kritickú reflexiu.

Máriu Kolesárovú táto oblasť uchvátila natoľko, že odišla do zahraničia, aby ju mohla študovať. Rím a Oxford ju formovali počas doktorátu, Washington a New York počas výskumných pobytov. Momentálne učí medicínsku etiku (Univerzita Komenského) a aplikovanú etiku (Trnavská univerzita). V kurzoch Kolégia ONLINE sa venuje bioetike.

ThLic. Andrea Mikolášiková

Študovala katolícku teológiu na Trnavskej univerzite v Bratislave a Katholieke Universiteit Leuven (Belgicko). Licenciát so špecializáciou na teológiu manželstva a rodiny získala na International Theological Institute Trumau (Rakúsko). Baví ju hľadať Boha vo všednosti i výnimočnosti (nielen) rodinného života a deliť sa s inými o svoje objavy prostredníctvom vedenia portálu zastolom.sk, písania a prednášania.

Branislav Kuljovský, PhD. (S.T.D.)

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Mgr. Matúš Sitár, PhD.

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Ing. Miroslava Duranková, MA

Vždy bola fascinovaná osobnostným rastom, preto aktívne pôsobila v rôznych osobnosť rozvíjajúcich organizáciách ako Junior Achievement, AIESEC, Nexteria či Kolégium Antona Neuwirtha. Je presvedčená, že to, čo naozaj rozhoduje, je náš charakter a mali by sme dbať o jeho rozvoj v každom veku.

Vyštudovala odbor Charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame a jej prvé vysokoškolské štúdiá boli venované ekonómii. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Akadémie veľkých diel - vzdelávacieho programu pre stredoškolákov.

Jakub Betinský, MA, MPhil

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna. Neskôr sa rozhodol študovať filozofiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku kde ukončil štúdiá a ziskal tituly MA a MPhil.

V súčasnosti v rámci PhD štúdia skúma etický naturalizmus, teda spojenie faktov a hodnôt, na University of Durham. Je aktívny v podcastoch Pravidelná dávka a Kvantum ideí.

JUDr. ThLic. Martin Mihalik, PhD.

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

bottom of page