top of page
od 27. marca

Ženy píšu a svedčia o Bohu

každý pondelok o 20.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Ježiš chválil a obdivoval „ženské odpovede“ na jeho ohlasovanie Božích vecí, tvrdí pápež Ján Pavol II. vo svojom liste o povolaní ženy. Počas seminára sa stretneme s obdivuhodnými svedectvami žien, ktoré obdivoval sám Ježiš.

Svätice a mystičky zo staroveku, stredoveku i súčasnosti sa prostredníctvom svojich spisov a životov stanú unikátnou cestou, ako nazrieť do Božích tajomstiev. Aj preto môže kurz odhaliť netušené hlbiny kresťanskej tradície a viesť účastníkov k prehĺbeniu vnímania vzťahu človeka a jeho Stvoriteľa. V biblickom tajomstve ženy, pokračuje pápež Ján Pavol II., je možné objaviť tajomstvo seba a svoje „najvyššie povolanie“.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Kniha Rút - vernosť v ťažkostiach

2. Ženy, ktoré zmenil Ježiš (Mary Ann Getty-Sullivanová)

3. Umučenie sv. Perpetuy a Felicity a Púť do Svätej zeme (Egeria)

4. Proti ženám, čo sa príliš krášlia (svätý Gregor z Nazianu)

5. Stredoveké dopisy utrpenia a lásky (Abélard a Heloisa)

6. Zjavenia Božej lásky od Juliany z Norwichu

7. Mystika Vnútorného hradu od Terézie z Avily

8. Terézia Benedikta z Kríža (Edith Stein)

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 27. marca

každý pondelok o 20.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Výnimočná téma

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page