Základné etické otázky (Spaemann)

8 stretnutí, 90 min.

75 eur*

Zoznámte sa so základnými etickými problémami a pojmami ako je relativizmus, hedonizmus či utilitarizmus. Čo je z etického hľadiska spravodlivosť a akú úlohu má svedomie?

Pozývame vás na spoločnú diskusiu o týchto a ďalších pojmoch, ako aj o problémoch a argumentoch, ktoré za nimi stoja. Sprievodcom nám bude kniha Hovoríme o etike od Roberta Spaemanna.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

 

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha