top of page
od 11. apríla

Visio divina

každý štvrtok o 8.00 hod.

7 stretnutí, 60 min

115 eur

Prihlasovanie končí 3. apríla 2024.

Pravdepodobne ste sa už stretli so spojením Lectio Divina, forma modlitby, v ktorej sa ponárame do slov svätého písma cez moderovanú kontempláciu. Pôvod Lectio Divina nachádzame v 6. storočí u svätého Benedikta, v 20. Storočí nám túto tradíciu viac približuje a popularizuje pápež Pavol VI., ako aj Benedikt XVI. Lectio Divina vyžaduje našu sústredenosť a pozýva nás do štyroch krokov: (1) čítania svätého písma, (2) meditácie, hlboké a nenáhlené premýšľanie o prečítanom Slove. Nasleduje (3) kontemplácia - otvorenie seba samého pre pôsobenie Božej pravdy v našom srdci a nakoniec (4) modlitba - jednoduché a tiché spočinutie pred Pánom. Visio Divina obsahuje tieto kroky, no samotný obraz (socha, mozaika, vitrážové okno) nám pomáha sústrediť sa ešte viac a hlbšie prežívať príbehy našej viery. Pozývame vás do tohto dobrodružstva, zažite každý štvrtok ráno hodinové Visio Divina, ktoré môže byť nielen dobrodružným akademickým cvičením, ale aj priestorom pre čítanie svätého písma, meditácie, kontemplácie a modlitby.

Obsah kurzu

7 stretnutí, 60 min

1. Alexander Louis Leloir - Jakub bojujúci s anjelom

2. Ford Madox Brown: Jakub a Jozefov plášť

3. Vincenzo di Biagio Catena: Judita s hlavou Holoferna

4. Briton Riviére: Daniel v jame levovej

5. Kate Gardiner Hastings: Ester

6. Anthony van Dyck: Zuzana a starší

7. Antonio de Pereda: Jób

Príprava

na stretnutia

od 11. apríla

Kurz je bez prípravy.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý štvrtok o 8.00 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Vždy bola fascinovaná osobnostným rastom, preto aktívne pôsobila v rôznych osobnosť rozvíjajúcich organizáciách ako Junior Achievement, AIESEC, Nexteria či Kolégium Antona Neuwirtha. Je presvedčená, že to, čo naozaj rozhoduje, je náš charakter a mali by sme dbať o jeho rozvoj v každom veku. Vyštudovala odbor Charakterové vzdelávanie na Univerzite v Birminghame a jej prvé vysokoškolské štúdiá boli venované ekonómii. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Akadémie veľkých diel - vzdelávacieho programu pre stredoškolákov.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page