od 22. septembra

Viera v dnešnom svete: Úvod do kresťanstva od Josepha Ratzingera

každú stredu o 17.00 hod

8 stretnutí, 90 min.

85 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Čo dnes znamená veriť? Ako nanovo pochopiť vieru ako čosi, čo umožňuje pravé ľudské bytie? V roku 1967 predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity v nemeckom Tübingene, ktorej cieľom bolo priniesť nanovo premyslené odpovede na tieto otázky.

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je okrem analýzy postoja viery v dnešnom svete aj komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera v roku 1981 za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvod: Viera dnes a jej kresťanská podoba

2. Boh

3. Trojica

4. Ježiš Kristus

5. Tajomstvá Ježišovho života

6. Duch a Cirkev

7. Eschatológia: Koniec sveta, vzkriesenie, súd

8. „Štruktúry kresťanstva“

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 22. septembra

každú stredu o 17.00 hod

2-3 hodiny čítania textu z knihy (podľa inštrukcie lektora). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie knihy.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie Úvodu do kresťanstva od Jozefa Ratzingera.

Náročnosť kurzu

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Veľa ľudí si dnes myslí, že katolícke učenie o viere a morálke je len spleť náhodných a zastaraných tvrdení, ktoré sú dogmaticky presadzované senilnymi starčekmi vo Vatikáne. Pravdou však je, že toto učenie bolo kriticky reflektované generáciami veľkých mysliteľov, pretože katolíckej viere je vlastná túžba po rozumovom pochopení.

Túžba pýtať sa, rozumieť a neuspokojiť sa s prvoplánovými odpoveďami má podľa Braňa kľúčové miesto aj v otázkach viery. Tá ho priviedla k štúdiu teológie, ktoré začal u jezuitov v Bratislave. Magisterské štúdia absolvoval na KU Leuven, kde tento rok bude obhajovať dizertačnú prácu o vzťahu kresťanstva a kultúry v dielach Josepha Ratzingera. Už tretí rok vedie v Kolégiu Antona Neuwirtha semináre a tutoriály o morálnej a politickej filozofii.

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!