od 12. októbra

Viera v dnešnom svete: Úvod do kresťanstva od Josepha Ratzingera

každý pondelok o 18.15 hod.

9 stretnutí, 90 min.

95 eur

KAPACITA TOHTO KURZU JE NAPLNENÁ: PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ.

Čo dnes znamená veriť? Koncom 60-tych rokov predniesol Joseph Ratzinger sériu prednášok určených pre študentov univerzity všetkých odborov o tom, čo môže kresťanstvo povedať dnešnému človeku.

Obsahom prednášok, na ktoré sa pozrieme v ich knižnej podobe, je komentár k apoštolskému vyznaniu viery v kontexte moderných aj historických diskusií. Vďaka tejto knihe údajne vymenoval pápež Ján Pavol II. Josepha Ratzingera za prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Obsah kurzu

9 stretnutí, 90 min.

1. Úvod: Čo je viera

2. Kresťanská viera - krédo

3. Boh

4. Trojica

5. Ježiš Kristus

6. Tajomstvá Ježišovho života: vtelenie, umučenie, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie

7. Cirkev

8. Eschatológia: Koniec sveta, vzkriesenie, súd

9. "Štruktúry kresťanstva"

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

 

od 12. októbra

každý pondelok o 18.15 hod.

Čítanie vybraných pasáží z knihy podľa inštrukcii lektora (detailný opis syláb obdržíte po registrácii). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie Ratzingerovho Úvodu do kresťanstva.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie Úvodu do kresťanstva od Jozefa Ratzingera.

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha