top of page
od 29. marca

C. S. Lewis: Štyri lásky

každú stredu o 17.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Na tomto kurze spolu preskúmame jednu z najznámejších kníh významného kresťanského apologéta C. S. Lewisa, v ktorej opisuje štyri typy ľudskej lásky – náklonnosť, priateľstvo, eros a Božiu lásku. Práve dnes je význam slova láska často deformovaný a mnoho krát ostáva nepochopený, preto vás pozývame zahĺbiť sa do jej intelektuálneho spoznávania.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Úvod

2. Záľuby a lásky k veciam, prírode a vlasti

3. Náklonnosť

4. Priateľstvo

5. Eros

6. Kresťanská láska - agapé

Priprava

Príprava

na stretnutia

od 29. marca

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každú stredu o 17.00 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Štyri lásky od C. S. Lewisa.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                     

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page