top of page
od 5. októbra

C. S. Lewis: Štyri lásky

každý štvrtok o 8.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

99 eur

15% zľava pri registrácii do 10. septembra!

Zdá sa, že celý svet sa točí okolo lásky, a predsa máme pocit, že jej nerozumieme. Ako máme milovať svojich priateľov, manželských partnerov, či Pána Boha? Čo presne znamená láska k vlasti, či prírode? Tieto a ďalšie otázky rieši oxfordský filozof C.S.Lewis vo svojej útlej knižke Štyri lásky.

Lewisov štýl je známy svojou zrozumiteľnosťou a argumentačnou jasnosťou, preplnený mnohými analógiami a príkladmi. Nie je tomu ináč ani pri analýze tak zložitého fenoménu akým je láska.

Knižku, ktorá sa stala klasikou na tému lásky, napísal na sklonku svojho života. Vložil do nej teda nielen výsledky svojich dlhoročných štúdií, ale aj osobné skúsenosti svojho života. Prezradím tiež, že kvôli pikantnosti niektorých častí o sexe sa americká anglikánska cirkev knižku najskôr rozhodla nepublikovať.

Ak chceš obohatiť svoje chápanie fenoménu, ktorý je súčasťou našich každodených realít, C.S.Lewis je určite dobrá voľba!

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Úvod

2. Záľuby a lásky k veciam, prírode a vlasti

3. Náklonnosť

4. Priateľstvo

5. Eros

6. Kresťanská láska - agapé

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 5. októbra

každý štvrtok o 8.00 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Štyri lásky od C. S. Lewisa.

NOVINKA

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page