top of page
od 28. marca

Čítanie Starého zákona s porozumením

každý utorok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Knihy Starého zákona vznikali dávno, v kultúre a náboženskej praxi, ktoré sú nám dnes neznáme. Ich texty často vyzerajú ako náhodná zbierka rôznych príbehov, príkazov, zákazov a predpisov, čo nám sťažuje čítanie a vyvoláva v nás zmätok.

Kurz predstaví na vybraných úryvkoch zo Starého zákona štruktúry textu, ktoré sú užitočné pre jeho výklad. Ponúkne tiež historický a kultúrny kontext.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Chronológia Starého zákona. Chrám a archa

2. Zmluva

3. Morálka Starého zákona (o. i. genocída, postavenie žien, otrokov)

4. Politika Starého zákona

5. Starý zákon a dejiny

6. Proroci

7. Mesiáš - rôzne druhy proroctiev

8. Starozákonná apokalyptika

Príprava

na stretnutia

od 28. marca

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý utorok o 17.30 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Starého zákona. Mal by tiež poznať základné starozákonné príbehy.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page