top of page
od 9. januára

Problém zla

každý utorok o 20:00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

125 eur

Problém zla - kameň úrazu na ceste viery. 
Najčastejšia škvrna v našich predstavách o Bohu. Vstúpte do najhlbších otázok kresťanskej viery a vydajte sa stopovať svedectvá najznámejších teológov, filozofov, či svätcov o dilemách ako možno zjednotiť vieru v dobrého a zároveň všemohúceho Boha.
Dejiny našej tradície ponúkajú odpovede, ktoré môžu napomôcť k vyriešeniu rôznych duchovných ťažkostí a posilniť našu dôveru k dobrému Bohu. 

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Problém zla v Biblii (Genezis a Jób)

2. Zlo a Božie predurčenie (sv. Augustín)

3. Zlo a Božia milosť (sv. Augustín a sv. Irenej Lyonský)

4. Zlo a dobro (sv. Tomáš Akvinský)

5. Zlo a náboženstvo (David Hume)

6. Zlo a ospravedlnenie Boha (Gottfried W. Leibniz)

7. Zlo v evolučnom obraze sveta (Pierre Teilhard de Chardin)

8. Systematika problému zla (Charles Journet)

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 9. januára

každý utorok o 20:00 hod.

4 hodiny čítania vybraných textov

NOVINKA

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite, Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku a na Univerzite Komenského. Počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page