top of page
od. 8. januára

Prirodzený zákon, prirodzené práva

každý pondelok o 15:00 hod.

KURZ JE VYPREDANÝ

Prirodzený zákon a prirodzené práva je hlavným dielom prof. Johna Finnisa, jedného z najvýznamnejších právnych filozofov 20. storočia v anglosaskom svete. Ponúka analyticky presný pohľad na podstatu tých najdôležitejších otázok týkajúcich sa práva, práv a právnych systémov v klasickej aristotelovsko-tomistickej iusnaturalistickej tradícii. Čaro Finnisovho diela je aj v tom, že ide o tvorivú syntézu klasikov a moderných autorov a nie iba o ošúchané opakovanie starých právd. Ak chce niekto hlbšie porozumieť tomu, čo je to právo, spravodlivosť, autorita, záväzok, prirodzený zákon a ako to všetko spolu súvisí a prečo, nenájde hutnejší a kvalitnejší vstup do týchto tém ako práve túto knihu a tento kurz. Pre študentov práva by to mala byť povinná literatúra. Za mojich študentských čias na Oxforde to povinná literatúra bola.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Hodnotenie a popis práva a Predstavy a námietky o prirodzenom zákone, strany 35 - 110.

2. Základná forma dobra: poznanie a Ostatné základné hodnoty, strany 113 -166

3. Základné požiadavky praktickej rozumnosti, Spoločenstvo, spoločenstvá a spoločné dobro, strany 167 - 252

4. Spravodlivosť a Práva, strany 253 - 352

5. Autorita a Právo, strany 353 - 446

6. Záväzok a Nespravodlivé zákony, strany 447 - 545

7. Prirodzenosť, rozum, Boh, strany 549 - 605

8. Dodatok, strany 606 - 703

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od. 8. januára

každý pondelok o 15:00 hod.

4 hodiny čítania vybraných kapitol

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci majú hlbšie porozumenie predmetu seminára, venovali sa príbuzným témam alebo literatúre uvedených autorov, vedia narábať s odbornými pojmami, ktoré s témou súvisia.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v štúdiu práva a právnej filozofie pokračoval na Oxfordskej univerzite pod vedením Johna Finnisa. V doktorandskom výskume sa zameral na niektoré otázky týkajúce sa proporcionality v práve a etike s osobitným zreteľom na európske právo v oblasti ľudských práv, za čo v roku 2009 získal na Oxforde titul doktor filozofie.

V tom istom roku založil s priateľmi Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré dodnes vedie. Zároveň bol do roku 2011 prvým predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré založil v roku 2002. V roku 2015 hosťoval ako lektor na John Jay Institute vo Filadelfii. Okrem vedenia seminárov pre študentov vysokoškolského Kolégia prednáša o etike, prirodzenom zákone a charakterovom vzdelávaní aj stredoškolákom a odbornej verejnosti.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page