top of page
od 15. apríla

Poznaj sám seba

každý pondelok o 17:00 hod.

7 stretnutí, 90 min.

140 eur

KURZ JE VYPREDANÝ.

Ako veľmi sa poznám? Mám skutočne v rukách svoje myšlienky, slová či reakcie? Ako súvisí moje detstvo s mojimi vzťahmi s partnerom, priateľmi, deťmi alebo kolegami? Na kurze sa budeme snažiť odhaľovať skryté hlbiny nás samých, o ktorých často nevieme, no napriek tomu nás každodenne ovplyvňujú. Nahliadneme do niekoľkých teoretických konceptov z oblasti psychológie, ktoré vysvetľujú utváranie a fungovanie osobnosti. Naučíme sa niekoľko praktických techník, ktoré nám môžu pomáhať zvyšovať schopnosť sebareflexie, ale aj zvládať výzvy každodenného života, ako sú stres, konflikty alebo negatívne emócie. Taktiež si predstavíme a vyskúšame niekoľko nástrojov na to, ako spoznávať a prepracúvať vzorce, ktoré si nesieme z minulosti a často vstupujú do našich vzťahov k druhým, aj k sebe samým.

Obsah kurzu

7 stretnutí, 90 min.

1. Prečo na sebapoznaní záleží? Cesty k sebapoznaniu.

2. Ako sa zlepšovať v sebareflexii a sebauvedomení. Mindfulness teória a techniky.

3. Emócie - dobrý alebo zlý radca? Ako rozumieť vlastným emóciám, ako s nimi pracovať, negatívne emócie a ich zvládanie.

4. Na detstve záleží. Ako sa vyvíja osobnosť? Ako liečiť rany z minulosti?

5. Na detstve záleží II. Vzťahová väzba, kruh bezpečia.

6. Ranné vzorce a partnerské vzťahy.

7. Ako to mám so sebou vydržať celý život? O sebaprijatí a o tom, ako sa môžem starať o svoje duševné zdravie po skončení kurzu.

Príprava

na stretnutia

od 15. apríla

Príprava na každý seminár trvá približne 60 minút.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17:00 hod.

Záujem poznávať seba a úprimne na sebe pracovať - nie len na kognitívnej úrovni, ale aj na emočnej.
Nehodnotiaci postoj k druhým, ochota bojovať s pokušením racionalizácie a intelektualizácie v
procese seba-skúmania.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je psychologička a psychoterapeutka. Hľadanie a objavovanie toho, čo sa skrýva v duši človeka, ju vždy fascinovalo. Vedie ju to k pokore aj údivu. Verí, že poznávanie seba a snaha o úprimný kontakt so svojím nevedomým, ju robí lepším človekom. Baví ju sprevádzať na tejto ceste aj druhých ľudí a sprostredkovávať im toto dobrodružstvo.

Absolvovala dlhoročný výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Okrem toho absolvovala niekoľko krátkodobých výcvikov (Práca s traumou v psychoterapii, Práca s klientom v záťažových situáciách, Autogénny tréning, Muzikoterapia ako cesta k človeku, a i.)

Podieľala sa na preklade knihy „Raising a secure child“, ktorá v roku 2018 vyšla pod názvom „Kruh bezpečného rodičovstva“ vo Vydavateľstve F.

Venuje sa psychoterapii dospelých, vzdeláva v oblasti vzťahovej väzby, sebapoznania a relaxačných techník. Je zapísaná v zozname psychoterapeutov SR.

Je vydatá a má 4 deti. Práve materstvo považuje za svoj najväčší sebarozvoj a je vďačná svojim deťom, že jej každodenne nastavujú zrkadlo.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov. Kurz je vypredaný.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page