top of page
od 31. marca

Poznaj sám seba

každý štvrtok o 18.30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

95 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Čím viac rozumieme samým sebe, tým lepšou verziou seba sa stávame.
Duša, nevedomie, osobnosť... slová stále prítomné, a predsa také tajomné a nepoznané. Cesta k ich poznávaniu je dobrodružná, fascinujúca a má zmysel. Psychologička Mária Verešová sa venuje hlbinnej psychológii. Verí, že to z nej robí lepšieho a spokojnejšieho človeka a teší ju, keď na tejto ceste môže pomáhať aj druhým. A práve na cestu sebapoznávania pozýva aj vás. Poznať samého seba je v dnešnej chaotickej dobe, kde ľudia hľadajú svoju identitu celý život, kľúčové.


Kurz Poznaj sám seba je jedným z najúspešnejších v Kolégiu ONLINE. Účastníci, ktorí sa na túto cestu vydali, povedali o kurze Poznaj sám seba toto:

„Bol to podnetný a inšpiratívny kurz, ktorý mi dal nové pohľady na danú problematiku. Lektorka sa jasne a vecne vyjadrovala a poskytla nové impulzy na premýšľanie. Ďakujem.“

„Otvorilo mi to možnosť pozrieť sa na situáciu z detstva z pohľadu nestranného účastníka, tiež sa hlbšie ponoriť do situácie dieťaťa a rodiča. Takto s odstupom času viem situáciu lepšie vyhodnotiť a porozumieť jej.“

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Úvod do kurzu. Prečo na sebapoznaní záleží? Ako to vyzerá, keď sa nepoznám?

2. Ako sa rodí osobnosť alebo Na detstve záleží...

3. Ja ako dieťa, ja tu a teraz. Vzťahová väzba v detstve a jej vplyv na naše vzťahy v dospelosti.

4. Keď nás telo neposlúcha. Ako myseľ ovplyvňuje telo a naopak. A ako s telom spolupracovať a nie proti nemu bojovať. - Mindfulness teória aj prax.

5. Mindfulness - pokračovanie + techniky na zvládanie záťaže, práca s emóciami.

6. Sebaprijatie - ako to mám so sebou vydržať celý život?

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 31. marca

každý štvrtok o 18.30 hod.

Detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu. Kurz má zážitkový charakter.

Záujem poznávať seba a úprimne na sebe pracovať - nie len na kognitívnej úrovni, ale aj na emočnej.
Nehodnotiaci postoj k druhým, ochota bojovať s pokušením racionalizácie a intelektualizácie v
procese seba-skúmania.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Hľadanie a objavovanie toho, čo sa skrýva v duši človeka, ju vždy fascinovalo. Vedie ju to k pokore aj údivu. Verí, že poznávanie seba a snaha o úprimný kontakt so svojím nevedomým, ju robí lepším človekom. Baví ju sprevádzať na tejto ceste aj druhých ľudí a sprostredkovávať im toto dobrodružstvo. Za najväčší sebarozvoj vo svojom živote považuje materstvo a je vďačná svojim deťom, že jej každodenne nastavujú zrkadlo.

Po štúdiu psychológie sa niekoľko rokov venovala práci s ľuďmi trpiacimi schizofréniou. V súčasnosti sa venuje psychologickému poradenstvu pre dospelých, taktiež práci s relaxačnými technikami. Občasne prednáša o vzťahovej väzbe a zaujíma sa o oblasť ženskej identity. Jej vášňou je psychodynamická psychoterapia. V kurzoch Kolégium ONLINE sa venuje psychologickým témam, predovšetkým témam sebapoznania, sebaprijatia a vzťahovej väzby.

Kapacita kurzu bola naplnená. Kurz je vypredaný.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page