od 7. októbra

Poznaj sám seba (kurz sebapoznania)

každý štvrtok o 17.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

75 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

KURZ JE VYPREDANÝ

Duša, nevedomie, osobnosť... slová stále prítomné, a predsa také tajomné a nepoznané. Cesta k ich poznávaniu je dobrodružná, fascinujúca a má zmysel. Lebo čím viac rozumieme samým sebe, tým lepšou verziou seba sa stávame. Psychologička Mária Verešová sa venuje hlbinnej psychológii. Verí, že to z nej robí lepšieho a spokojnejšieho človeka a teší ju, keď na tejto ceste môže pomáhať aj druhým. A práve na cestu sebapoznávania pozýva aj vás.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Úvod do kurzu: Prečo na sebapoznaní záleží? Ako to vyzerá, keď sa nepoznám? Cesty k sebapoznaniu.

2. Na detstve záleží. Ale prečo sa v tom šprtať? - Ako sa rodí osobnosť?

3. Ja ako dieťa, ja tu a teraz - V čom sme si podobní? Čo si so sebou nesiem? A čo s tým?

4. Keď nás telo neposlúcha. Ako myseľ ovplyvňuje telo a naopak. A ako s telom spolupracovať a nie proti nemu bojovať. - Mindfulness teória aj prax.

5. Mindfulness - pokračovanie a techniky na zvládanie záťaže

6. Sebaprijatie - ako to mám so sebou vydržať celý život?

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 7. októbra

každý štvrtok o 17.00 hod.

Detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu. Kurz má zážitkový charakter.

Záujem poznávať seba a úprimne na sebe pracovať - nie len na kognitívnej úrovni, ale aj na emočnej.
Nehodnotiaci postoj k druhým, ochota bojovať s pokušením racionalizácie a intelektualizácie v
procese seba-skúmania.

Náročnosť kurzu

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Pracovala s ľuďmi trpiacimi schizofréniou. Zúčastnila sa niekoľkých kurzov zameraných na rozvoj psychického zdravia a prácu s klientmi s duševnou poruchou. Absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa psychologickému poradenstvu pre dospelých a taktiež nácviku relaxačných techník.

Je vydatá, má tri deti a momentálne je na materskej dovolenke. V kurzoch Kolégium ONLINE sa venuje psychologickým témam, predovšetkým témam sebapoznania, sebaprijatia, ale aj ženskej identity a vzťahovej väzby.

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!