od 15. októbra

Platónov dialóg Štát

každý štvrtok o 18.00 hod.

7 stretnutí, 90 min.

95 eur

Spoznajte Platónovu ústavu, ktorá je najlepším dielom na zoznámenie sa nie len s gréckou filozofiou, ale s filozofiou ako takou. Aj keď prvá kniha môže nepripravených vystrašiť, ide o prístupné dielo, ktoré rieši základnú etickú otázku (Je výhodné byť spravodlivý?).

Ponúka však aj nadčasové politické, estetické, pedagogické úvahy a úvahy o samotnej podstate bytia a poznania. Tieto rozmanité témy podáva v monumentálnej myšlienkovej syntéze a prekrásnej umeleckej forme.

Obsah kurzu

7 stretnutí, 90 min.

1. Formulovanie problému

2. Založenie štátu

3. Výchova strážcov

4. Komunizmus

5. Kráľ-filozof

6. Nespravodlivosť

7. Riešenie problému

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

 

od 15. októbra

každý štvrtok o 18.00 hod.

Čítanie vybraných pasáží z knihy podľa inštrukcii lektora (detailný opis syláb obdržíte po registrácii). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie Platónovho dialógu Štát.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie Platónovho dialógu Štát (nazývaný aj Ústava alebo Republika).

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2020 Kolégium Antona Neuwirtha