top of page
od 29. marca

Listy apoštola Pavla II.

každý utorok o 17:30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

80 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

V druhom Petrovom liste sa píše, že „niektoré miesta“ v listoch „milovaného brata Pavla“ sú „ťažko zrozumiteľné“ (porov. 2 Pt 3, 15-16) a už zbežný čitateľ listov sv. apoštola Pavla mu musí dať za pravdu aj z vlastnej skúsenosti, bez spoliehania sa na biblickú neomylnosť. Preto si poďme spoločne prečítať chronologicky prvú polovicu Pavlových listov. Spoznáme vývoj jeho myslenia v kontexte jeho života, pristavíme sa aj pri „ťažko zrozumiteľných miestach“ a predstavíme si ich výklad alebo viaceré ponúkané výklady.

Na kurze budeme spoločne čítať List Rimanom, Pavlove listy z väzenia a pastorálne listy. Kurz je pokračovaním kurzu z minulého trimestra Listy apoštola Pavla I.

Účastník: „Vďaka Matúšovi veľmi dobrý dojem, jeho pripravenosť a hlboké vedomosti sú vždy zážitkom.“

Účastník: „Vždy zaujímavé podnety na premýšľanie aj ako čítať a chápať sv. Pavla.“

Účastník: „Aspoň trochu mi je jasnejšia "chiastická štruktúra". Tým pádom je aj text listu vcelku zrozumiteľnejší.“

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. List Rimanom (kap. 1 - 8)

2. List Rimanom (kap. 9 - 16)

3. List Kolosanom, List Filomenovi

4. List Efezanom

5. Prvý list Timtejovi

6. Druhý list Timotejovi a List Títovi

Príprava

na stretnutia

od 29. marca

1 - 2 hod. čítania vybraných pasáží podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie katolíckeho prekladu Biblie.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý utorok o 17:30 hod.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu bola naplnená. Kurz je vypredaný.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page