top of page
od 23. septembra

Listy apoštola Pavla I.

každý piatok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

15% zľava pri registrácii do 4. septembra!

V druhom Petrovom liste sa píše, že „niektoré miesta“ v listoch „milovaného brata Pavla“ sú „ťažko zrozumiteľné“ (porov. 2 Pt 3, 15-16) a už zbežný čitateľ listov sv. apoštola Pavla mu musí dať za pravdu aj z vlastnej skúsenosti, bez spoliehania sa na biblickú neomylnosť.

Preto si poďme spoločne prečítať chronologicky prvú polovicu Pavlových listov. Spoznáme vývoj jeho myslenia v kontexte jeho života, pristavíme sa aj pri „ťažko zrozumiteľných miestach“ a predstavíme si ich výklad alebo viaceré ponúkané výklady.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Pavol - život a cesty

2. Listy Solúnčanom

3. 1 Kor 1 - 6

4. 1 Kor 7 - 11

5. 1 Kor 12 - 16

6. Gal 1 - 3 (4)

7. Gal (4) 5 - 6

8. List Filipanom

Príprava

na stretnutia

od 23. septembra

1 hodina čítania vybraných textov podľa inštrukcií lektora (detailný opis syláb a materiály k príprave obdržíte po registrácii).

Predpoklady

k účasti na kurze

každý piatok o 17.30 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie katolíckeho prekladu Svätého písma.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page