top of page
od 29. marca

Pápež František a synodálna cirkev

každý utorok o 18:00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

85 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Zapojte sa aj vy do diskusie o Cirkvi! Ak ste vždy chceli vo vašej farnosti alebo diecéze niečo zmeniť, no nevedeli ste, či môžete, alebo ste nepoznali spôsob, teraz sa môžete vyjadriť načúvajúcej Cirkvi, v ktorej prebieha Synodálny proces.

Pápež František ho otvoril 10. októbra 2021. Obnova v Cirkvi pochádzajúca z Ducha Svätého má prúdiť cez dialóg a načúvanie každému veriacemu. V kurze objavíme obdivuhodné pramene katolíckeho chápania synodality a preskúmame „znamenia čias“, pred ktorými súčasná Cirkev stojí. Oboznámime sa s víziou pápeža Františka, jeho chápaním úlohy laikov a kňazov, dôležitosti modlitby, ale i spolupráce so svetom dneška. Pápež nás prebudí svojim konceptom duchovného parkoviska, či poľnej nemocnice a vyzve, aby sme s Cirkvou vkročili do tretieho tisícročia. V neposlednom rade zameriame pozornosť na najpálčivejšie otázky, pred ktorými stojí dnešná Cirkev, pozvaná do procesu obrátenia a ustavičnej vnútornej reformy.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Pápež František – človek jednoty a dialógu.

2. Poľná nemocnica – vízia súčasnej Cirkvi.

3. Synodálny proces podľa návrhu pápeža Františka.

4. Synodálna Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.

5. Úloha každého veriaceho na ceste synodality Cirkvi.

6. Druhý vatikánsky koncil a „znamenia čias“ pre Cirkev v modernej dobe.

7. Aká je slovenská Cirkev? Úloha synodality u nás.

8. Aká má byť Cirkev na Slovenku? Moja úloha pre synodálny proces.

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 29. marca

každý utorok o 18:00 hod.

2 - 3 hod. čítania vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu).

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov, odkedy premýšľal nad dôvodom, prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky s tým súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva. Teológiu študoval na Trnavskej univerzite a KU Leuven, počas doktorandského štúdia skúmal metódu, akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva zase objavoval metodologické postupy islamského práva a jeho vzťah ku kresťanstvu a židovstvu. V súčasnosti pracuje na spletitých cestách pedagogiky a učiteľstva.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page