top of page
od 11. januára

Spoznajte Pannu Máriu

každú stredu o 18.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Ak chceme o Panne Márii hovoriť teologicky, musí táto teológia vypovedať najmä o Bohu. Má teda Boh „materskú tvár“?

Kurz vás prevedie najdôležitejšimi témami máriológie. Povieme si, čo o Márii hovorí Sväté písmo, prečo o nej hovoríme ako o Panne, či čo znamená, že bola počatá bez dedičného hriechu. Nakoniec budeme čitať najzaujímavejšie výpovede zo zjavení Panny Márie v Lurdoch a Fatime, a zamyslíme sa nad duchovným odkazom Medžugoria.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Mária, Ježišova matka vo Svätom Písme.

2. Mária, Bohorodička – cesty mariánskej úcty a teológie v prvých storočiach Cirkvi.

3. Nepoškvrnené počatie. Prečo bola Mária počatá bez dedičného hriechu?

4. Mária, Matka Cirkvi. Potrebuje Cirkev matku? Náuka Jána Pavla II.

5. Ruženec, mariánska úcta v modlitbách a pobožnostiach Cirkvi.

6. Svätci hovoria o Márii a problematika súkromných zjavení Panny Márie.

7. Tajomstvá Fatimy: Súkromné zjavenia Panny Márie vo Fatime: priebeh, posolstvá, odkaz.

8. Mariánska zbožnosť na Slovensku.

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 11. januára

každú stredu o 18.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

TOP 5

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page