od 22. septembra

Najvyššie filozofické otázky

každú stredu o 17.30 hod.

6 stretnutí, 90 min.

75 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!

Tento kurz ponúka úvod do hlavných metafyzických otázok: Je pravda absolútna alebo relatívna? Môžeme ju poznať? Je realita len hmotná alebo aj duchovná? Čo je to prirodzenosť? Existuje Boh? Existuje slobodná vôľa?

Kurz nevyžaduje predošlú prípravu - v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede a budeme sa opierať o relevantné filozofické argumenty.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Jestvuje pravda alebo je všetko relatívne?

2. Je realita čisto materiálna?

3. Čo je to prirodzenosť?

4. Existuje Boh?

5. Urobí veda z Boha nezamestnaného?

6. Máme slobodnú vôľu?

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 22. septembra

každú stredu o 17.30 hod.

K tomuto kurzu nie sú povinné texty a nevyžaduje sa predošlá príprava. V ukážke si môžete pozrieť jeden z používaných a odporúčaných zdrojov.

Okrem ochoty diskutovať kurz nevyžaduje špeciálne predpoklady.

Náročnosť kurzu

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. Nechajte nám svoj e-mail a o ďalších kurzoch sa dozviete medzi prvými!