od 14. októbra

Najvyššie filozofické otázky

každú stredu o 18.00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

75 eur

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

Tento kurz ponúka úvod do hlavných metafyzických otázok: Je pravda absolútna alebo relatívna? Môžeme ju poznať? Je realita len hmotná alebo aj duchovná? Čo je to prirodzenosť? Existuje Boh? Existuje slobodná vôľa?

Kurz nevyžaduje predošlú prípravu - v spoločnej diskusii budeme hľadať odpovede a budeme sa opierať o relevantné filozofické argumenty.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Jestvuje pravda alebo je všetko relatívne?

2. Je realita čisto materiálna?

3. Čo je to prirodzenosť?

4. Existuje Boh?

5. Urobí veda z Boha nezamestnaného?

6. Máme slobodnú vôľu?

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 14. októbra

každú stredu o 18.00 hod.

K tomuto kurzu nie sú povinné texty ani predošlá príprava. V ukážke si môžete pozrieť jeden z používaných a odporúčaných zdrojov.

Kurz nevyžaduje špeciálne predpoklady.

Náročnosť kurzu

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.