od 25. januára

Náboženský potenciál dieťaťa

každý pondelok o 17.00 hod

8 stretnutí, 90 min.

85 eur

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

Katechéza detí v predškolskom veku je témou knihy Náboženský potenciál dieťaťa od biblistky Sofie Cavalletti. Tá spolu s montessori pedagogičkou Giannou Gobbi začala v roku 1954 pracovať na katechetickej formácii detí, z čoho vznikli dnešné Katechézy Dobrého pastiera.

Kniha obsahuje ich skúsenosti a postupy práce. Opisuje ako zoznámiť deti s podstatnými bodmi Biblie a liturgie cez postavu Dobrého pastiera. Predstavuje náboženský život detí od 3 do 6 rokov a jeho potenciál, radí, čo je v tomto veku vhodné a čo nie a argumentuje, že náboženský život bude pevný iba vtedy, keď sa rozvíja už v predškolskom veku. Na tomto kurze si budeme spoločne čítať túto knihu a rozprávať sa o nej.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Boh a dieťa

2. Dieťa a dospelý

3. Kristus - Dobrý pastier

4. Kristus - Dobrý pastier a Eucharistia, Svetlo a krst

5. Historické udalosti v Ježišovom živote

6. Modlitba

7. Výchova k žasnutiu a morálna formácia

8. Metóda znakov a antropologická katechéza

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 25. januára

každý pondelok o 17.00 hod

Čítanie vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailnejšie inštrukcie k príprave obdržíte pred začiatkom kurzu). Nevyhnutnosťou je vlastné vydanie knihy Náboženský potenciál dieťaťa od biblistky Sofie Cavalletti.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Náboženský potenciál dieťaťa od Sofie Cavalletti.

Náročnosť kurzu

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

 

Na strednej škole podľahol reklamnému sloganu „poďte rozumom reflektovať pravdy viery“ a išiel študovať kresťanskú filozofiu. Diplomovku (neod)písal o semiotike a dizertačnú prácu o vzťahu filozofie a teológie u Jána Dunsa Scota.

Vždy ho zaujímalo myslenie Sokrata, Platóna a Aristotela a na vysokej škole sa zaľúbil aj do (nielen klasických) jazykov a po sprvu komplikovanom vzťahu aj do Starého zákona. Už desať rokov prekladá Akvinského zbierku komentárov cirkevných otcov k evanjeliám. V Kolégiu Antona Neuwirtha učí teológiu.

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

 

Dostávajte informácie o nových kurzoch. Nechajte nám svoj e-mail.

© 2021 Kolégium Antona Neuwirtha