top of page
od 9. januára

Mystická (ne)skúsenosť Boha

každý pondelok o 18.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Môže človek poznať Boha? Veľkí mystici kresťanskej tradície tvrdia, že tajomstvo Boha presahuje všetky schopnosti človeka. A predsa sa nazdávame, že o Bohu veľa vieme. Odkiaľ sa však berie naše poznanie Boha? Sú naše slová dostatočné, aby zachytili niečo z tohto nekonečne presahujúceho tajomstva? Počas kurzu nazrieme do najznámejších diel náboženskej mystiky, ale aj do mystického myslenia súčasnosti. Otvorí sa nám svet hlbokej ľudskej skúsenosti, kde Božiu blízkosť strieda temnota, ničota a nepoznanie, a naopak. Študovanie diel mystikov môže našej viere pomôcť odhaliť detské predstavy, ktoré neraz o Bohu máme, a postupne nás viesť na cestu duchovného dozrievania.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Snubná mystika Piesne piesní

2. Otec mystickej teológie Dionýzios Areopagita a jeho tri cesty poznania Boha

3. Zjavenia Božej lásky od stredovekej mystičky Juliany z Norwichu a majster Eckhart

4. Kabala - židovská mystika?

5. Výklenok svetla od Abú Hámid al-Gházálího - cesta moslimských mystikov

6. Výstup na horu a temná noc u Jána z Kríža

7. The God Who May Be - hľadanie možného Boha u Richarda Kearneyho

8. Ikona a idol (God Without Being) u Jean-Luc Mariona - cesta mystiky v súčasnosti?

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 9. januára

každý pondelok o 18.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Schopnosť čítať akademické texty v angličtine (C1) s porozumením.

Pre náročných

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Martin študoval teológiu na Trnavskej univerzite. Počas doktorandského štúdia na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku skúmal metódu akou myslí a postupuje katolícka dogmatická teológia na Univerzite Komenského. Počas štúdia práva sa venoval metodologickým postupom islamského práva a jeho vzťahu ku kresťanstvu a židovstvu.

V súčasnosti je riaditeľom Základnej školy Citadela, ktorá sa ako jediná na Slovensku venuje katolíckemu klasickému vzdelávaniu.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page