top of page
od 9. januára

Prečo zlyhal liberalizmus

každý pondelok o 17.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Kríza, rozdelenie, strata dôvery, úpadok. To sú slová, ktoré dnes zaznievajú ako definícia kultúrnej situácie na západe. Patrick Deneen, profesor politickej vedy na univerzite v Notre Dame, sformuloval kontroverznú tézu: súčasná kríza má svoje príčiny v samotnom jadre liberálneho politického usporiadania. Čo presne toto tvrdenie znamená? Možno ho presvedčivo obhájiť? Existuje vôbec alternatíva?

Na tomto kurze budeme spolu diskutovať o predpokladoch a princípoch, z ktorých vychádzajú politicko-kultúrne spôsoby a formy usporiadania našej spoločnosti. Získate tak hlbšie pochopenie súčasnej politickej krízy na západe.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvod: Koniec liberalizmu. Kapitola prvá: Neudržateľný liberalizmus

2. Kapitola druhá: Spojenie individualizmu a etatizmu

3. Kapitola tretia: Liberalizmus ako antikultúra

4. Kapitola štvrtá: Technológie a strata slobody

5. Kapitola piata: Liberalizmus proti slobodným umeniam

6. Kapitola šiesta: Nová aristokracia

7. Kapitola siedma: Degradácia občianstva

8. Záver: Sloboda po liberalizme

Príprava

na stretnutia

od 9. januára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17.00 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Prečo liberalizmus zlyhal od Patricka J. Deena (Postoj Media, 2022).

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Branislav absolvoval bakalársky program medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave súbežne so štúdiom filozofie a katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2010 pokračoval v magisterskom a doktorandskom štúdiu na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde v roku 2021 obhájil dizertačnú prácu o teologických pohľadoch Josepha Ratzingera na vzťah medzi vierou a kultúrou.

V Kolégiu Antona Neuwirtha od roku 2018 vedie semináre a tutoriály z morálnej filozofie, kresťanstva a kultúry, politickej filozofie a umenia. Od roku 2020 je aj riaditeľom vysokoškolského programu Kolégia.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page