top of page
od 29. marca

Naučte sa čítať latinské texty II.

každú stredu o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurz bolo ukončené. V prípade záujmu napíšte na online@kolegium.org.

Po základoch skloňovania a časovania sa na tomto kurze naučíme kompletne čítať latinské texty v prítomnom čase. Na poslednom stretnutí čaká na účastníkov prekvapenie.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Deponentné slovesá

2. Adjektíva tretej deklinácie

3. Particípium prézenta aktíva

4. Štvrtá a piata deklinácia substantív. Akuzatív s infinitívom

5. Gerundívum a gerundium

6. Stupňovanie adjektív

7. Konjunktív prézenta aktíva

7. Konjunktív prézenta aktíva

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 29. marca

každú stredu o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa 1 - 2 hodiny opakovania. Odporúčame tomu venovať aspoň 15 minút denne.

Kurz vyžaduje účasť na prvej časti tohto kurzu. V prípade záujmu je však možnosť zaslania materiálov z prvej časti kurzu na samostatné doštudovanie a plynulé pripojenie sa k tejto časti.

Novinka

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page