top of page
od 11. januára

Naučte sa čítať latinské texty I.

každú stredu o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Prečo je užitočné učiť sa latinčinu, ktorú používa Tomáš Akvinský? Dôvody sú dva. Tomáš Akvinský patrí k najvplyvnejším teológom, ale jeho diela nie sú dostupné v prekladoch. Okrem toho je Tomášova latinčina asi najjednoduchšia v porovnaní s ostatnými latinskými autormi. Vedomosti z kurzu však môžu poslúžiť aj ako odrazový mostík k čítaniu náročnejších autorov.

V prvej časti tohto dvojdielneho kurzu sa naučíme čítať jednoduché vety z Akvinského diel. Po absolvovaní druhej časti budete schopní prečítať si so slovníkom Tomášove texty v úplnosti.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Sloveso esse. Prvá a druhá konjugácia

2. Podstatné mená druhej deklinácie, predložky

3. Trpný rod prvej a druhej konjugácie. Prvá deklinácia

4. Adjektíva prvej a druhej deklinácie. Privlastňovacie zámená

5. Ukazovacie zámená a zámenné adjektíva

6. Vzťažné a neurčité zámená

7. Slovesá tretej a štvrtej konjugácie

8. Podstatné mená tretej deklinácie

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 11. januára

každú stredu o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa 1 - 2 hodiny opakovania. Odporúčame tomu venovať aspoň 15 minút denne.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Novinka

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page