od 12. októbra

Kresťanstvo, Židovstvo a Islam: veľké právne otázky v náboženstvách

každý pondelok o 19.00 hod.

8 stretnutí, 90 min.

85 eur

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.

Objavte s nami kľúčové vnútorné spory kresťanstva, židovstva a islamu, ktoré mali zásadný význam pre formovanie ich vnútorného právneho systému. Budeme hovoriť o otázke náboženského prekliatia, zistíme, či Židia ešte očakávajú Mesiáša, zamyslíme sa nad neomylnosťou pápeža, či nerozlučnosťou manželstva, a preskúmame odpovede Koránu na problém „zeme vojny“, či postavenia žien v spoločnosti.

Poznávanie týchto oblastí, ich kontrastov, ale aj podobností, nám poskytne unikátny pohľad do vnútorného uvažovania troch najväčších svetových monoteistických náboženstiev.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Čo je náboženské právo a ako sa odlišuje od štátneho zákona?

2. Želal si Boh vojnu, smrť žien a detí pri dobývaní Kanáanu Izraelitmi?

3. Očakávajú Židia ešte Mesiáša?

4. Má Ježiš na zemi svojho zástupcu?

5. Môže byť ʻmanželstvoʼ uzavreté v kostole vyhlásené za neplatné?

6. Aké pravidlá platia pre dar al-harb (zem vojny) v Koráne?

7. Aké má muž a žena práva a povinnosti v texte Šarie, prameni islamského práva?

8. Aké sú možnosti dialógu medzi veľkými monoteistickými náboženstvami?

 

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 12. októbra

každý pondelok o 19.00 hod.

Čítanie vybranej literatúry podľa inštrukcií lektora (detailný opis syláb a materiály k príprave obdržíte po registrácii).

Kurz nevyžaduje špeciálne predpoklady.

Náročnosť kurzu

 
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Je tomu už viac než dvadsať rokov odkedy premýšľal nad dôvodom prečo by mal kvôli spáse človeka zomrieť všemohúci Boh a nemohol vtedy nájsť dostatočnú odpoveď na všetky súvisiace otázky. Hľadanie príčin Božieho konania ho neskôr priviedlo k štúdiu teológie a skúmanie ľudských ciest zase k štúdiu práva. Náboženské právo sa nachádza kdesi na pomedzí týchto disciplín, keď sa snaží zmapovať prienik božského do ľudských záležitostí. V súčasnosti učí hľadať tento „prienik Boha k ľuďom“ žiakov a študentov na viacerých školách a sám skúma, aké odpovede prináša katolícka teológia a islamské právo.

Prihlasovanie bolo ukončené. Dostávajte informácie o nových kurzoch.