top of page
od 10. januára

Koná Boh?

každý utorok o 17.30 hod.

9 stretnutí, 90 min.

114 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Na rozdiel od deistov sú kresťania presvedčení, že Boh je činný a pôsobí vo svete. Na kurze sa preto, na základe prečítaných textov od Tomáša Akvinského, porozprávame nielen o Božom živote a poznaní, ale aj o jeho prozreteľnosti, o predurčení, a aj o tom, ako je Božia spravodlivosť v súlade s jeho milosrdenstvom.

Obsah kurzu

9 stretnutí, 90 min.

1. Ako Boh poznáva

2. Čo Boh poznáva

3. Božie idey a pravda v Bohu

4. Nepravda v Bohu a Boží život

5. Božia vôľa

6. Božia láska, spravodlivosť a milosrdenstvo

7. Božia prozreteľnosť a predurčenie

8. Predurčenie a kniha života

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 10. januára

každý utorok o 17.30 hod.

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov neslovenských prekladov Summy teologickej (český/anglický…) zaslaných lektorom podľa syláb kurzu.

Kurz nevyžaduje žiadne špeciálne predpoklady.

Novinka

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci by mali poznať predmet seminára na laickej úrovni, poznať základné pojmy, resp. mať predošlé vedomosti o oblasti, ktorej sa seminár týka.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page