top of page
od 9. januára

Rozprávania o Ježišovom pôsobení I.

každý pondelok o 17.30 hod.

8 stretnutí, 90 min.

109 eur

Prihlasovanie na kurzy trvá do 30. decembra 2022.

Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe píše o Ježišovi Kristovi elegantne a čitateľsky pútavo. Napriek tomu však nič nezjednodušuje. Ježiša predstavuje vo svetle moderného biblického výskumu, čerpá aj z výkladov cirkevných otcov, neobchádza súčasné diskusie v teológii a nebojí sa ani židovsko-kresťanského dialógu.

V rámci tohto kurzu si prečítame a prediskutujeme prvú polovicu prvej časti diela a budeme Ježišovými spoločníkmi od jeho krstu v Jordáne cez ohlasovanie Božieho kráľovstva až po reč na vrchu.

Obsah kurzu

8 stretnutí, 90 min.

1. Úvody: Poznávanie Ježišovej osoby

2. Ježišov krst

3. Ježišove pokušenia

4. Božie kráľovstvo

5. Blahoslavenstvá

6. Mesiášova Tóra

7. Modlitba Pána I.

8. Modlitba Pána II.

Príprava

na stretnutia

od 9. januára

Príprava na kurz zahŕňa čítanie textov z knihy podľa syláb kurzu.

Predpoklady

k účasti na kurze

každý pondelok o 17.30 hod.

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Ježiš Nazaretský od Jozefa Ratzingera.

Priprava

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

registr
bottom of page