top of page
od 31. januára

Ježiš Nazaretský: Posledné dni v Jeruzaleme

každú stredu o 18:00 hod.

6 stretnutí, 90 min.

115 eur

Na kurze budeme spoločne diskutovať o udalostiach od Ježišovho vstupu do Jeruzalema po Poslednú večeru, ako ich vidí pápež Benedikt XVI. v knihe Ježiš Nazaretský.

Obsah kurzu

6 stretnutí, 90 min.

1. Vstup do Jeruzalema a vyčistenie chrámu

2. Eschatologická reč

3. Umývanie nôh

4. Veľknazská modlitba

5. Posledná večera - história

6. Posledná večera - teológia a liturgia

Priprava

Príprava

na stretnutia

Predpoklady

k účasti na kurze

od 31. januára

každú stredu o 18:00 hod.

2 hodiny čítania vybraných častí knihy podľa inštrukcií lektora

Každý účastník potrebuje vlastné vydanie knihy Ježiš Nazaretský - kompletné vydanie alebo 2. diel Ježiša Nazaretského: Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychvstanie

SÉRIA

Stupeň potrebných znalostí

Screenshot 2021-03-11 at 21.03.05.png

Účastníci nemusia mať predošlú znalosť o téme seminára ani o autoroch či použitej literatúre.

Lektor
profil_Betinsky_edited_edited.jpg

Matúš študoval kresťanskú filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zaoberá sa metafyzikou, jej vzťahom k etike a vzťahom medzi filozofiou a teológiou s osobitným záujmom o dielo Jána Dunsa Scota, o ktorom písal dizertačnú prácu. Do slovenčiny okrem iného preložil diela Johna Finnisa, Sofie Cavalletti, Rogera Scrutona či Johna Henryho Newmana. Od roku 2010 na pokračovanie z latinčiny prekladá komentáre cirkevných otcov k nedeľným evanjeliám.

Vo vysokoškolskom programe Kolégia učí teológiu, metafyziku a umenie, o biblických textoch či Božskej komédii vedie aj úspešné kurzy Kolégia ONLINE.

Kapacita kurzu je 14 účastníkov.

registr

Storno podmienky

Čas odhlásenia sa z kurzu:

  • Menej ako 48 hodín pre začiatkom kurzu

  • Od ukončenia prihlasovania do 48 hodín pred začiatkom kurzu

  • Pred skončením prihlasovania

Storno poplatok:

  • 100% z celkovej ceny kurzu

  • 50% z celkovej ceny kurzu                   

  • 0% z celkovej ceny kurzu

bottom of page